Συνεδριάζει την 1η Ιουνίου το Δ.Σ. Κοζάνης

Eordaialive Team
7λ ανάγνωσης
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκριών.
Συνεδριάζει την 1η Ιουνίου το Δ.Σ. Κοζάνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

 

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022  και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

 
  Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/30-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137), η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, ήτοι χρήση προστατευτικής μάσκας, τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και εξαερισμός του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

 

                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανταλλαγή οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης και Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” – Ανάκληση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 341/2014.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων 150.816,97 τ.μ.., 14.473,70 τ.μ. και 13.248,83 τ.μ., συνολικού εμβαδού 178.539,50 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο 1Δ κοινότητας Λιβερών, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

3. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων 568.954,38 τ.μ. και 5.240,25 τ.μ., συνολικού εμβαδού 584.194,63 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο 1Δ κοινότητας Λιβερών, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

4. Ενημέρωση  για την υλοποίηση των έργων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5. Απευθείας εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 98.575,24 τ.μ. εντός του 668 χερσολείβαδου κοινότητας Αλωνακίων, όμορης του αδειοδοτημένου λατομικού χώρου, στην εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του συγκροτήματος θραύσης (εγκατάσταση μονάδας θραύσης παραγωγής, ταξινόμηση των θραυστών υλικών, αποθήκευση των θραυστών υλικών, λοιποί βοηθητικοί χώροι

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6. Δωρεάν παραχώρηση υπό όρους κυριότητας  τμήματος αγροτεμαχίου Α.Τ. 838 του αγροκτήματος κοινότητας Κοίλων Κοζάνης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για την επέκταση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7. Αποκατάσταση ανενεργών δημοτικών λατομείων του Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

8. Έγκριση ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία τριών (3) Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 159,99988MW, με διακριτικούς τίτλους: 1. “AKRINI SOLAR” ισχύος 50MW στη θέση “ΑΓΡΟΙ 1” του Δ. Κοζάνης, 2. “TETRALOFO SOLAR” ΙΣΧΎΟς 30MW στη θέση “ΑΓΡΟΙ 2” του Δ. Κοζάνης, 3. “ERMAKIA SOLAR” ισχύος 79,99988MW στη θέση “ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ 2” του Δ. Εορδαίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», για τους ΦΒ σταθμούς “AKRINI SOLAR” και “TETRALOFO SOLAR” που ανήκουν στην επικράτεια του Δήμου Κοζάνης με φορέα του έργου την AKUO ENERGY GREECE Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

9. Έγκριση η μη  Κανονισμού Βραχυχρόνιων Αγορών του Ν.4849/2021, του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

10. Έγκριση η μη ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ακρινής του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

11. Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2022 και τροποποίηση της αριθμ. 90/2022 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

12. Συναίνεση για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, με τη μέθοδο των επιφανειακών εκσκαφών  προς  διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων μαρμάρων σε δημοτική έκταση, εμβαδού 18.397,57 τ.μ.,  στη θέση ¨Τρίτη  Λάκκα¨, της κοινότητας Πολυμύλου  Δ.Ε. Ελλησπόντου  Δ. Κοζάνης, από την εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

13. Συναίνεση για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών, με τη μέθοδο των επιφανειακών εκσκαφών και των γεωτρήσεων προς διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικών λίθων σε δημοτική έκταση, εμβαδού 6485,58τ.μ.,  στη θέση ¨Πέρασμα¨, της κοινότητας Μαυροδενδρίου Δ. Κοζάνης, από την εταιρία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

14. Καθορισμός των τελών άρδευσης, για το έτος 2022

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

15. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) Παπαγεωργόπουλου Αντωνίου

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

16. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και χρηματοδότηση ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ –Στήριξη πληγέντων Π.Ε. Κοζάνης με τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος (17η Επιτροπή ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016)

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

17. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

18. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

19. Κατανομή (Β΄ δόσης 2022), ποσού 299.410,21€ € και συμπληρωματικής δόσης  ποσού 149.705,10 στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

20. «Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7 στην πόλη της Κοζάνης»  

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

21. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

22. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!