Δήμος Κοζάνης: Τρισδιάστατες διαβάσεις σε Μοναστηρίου & Φιλίππου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 19 Σεπτέμβρη

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (με τηλεδιάσκεψη)

ΚΟΖΑΝΗ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Τη Δευτέρα  23-08-2021  και ώρα 19:00

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

https://us06web.zoom.us/j/81747367408?pwd=Q3dXZDBLMlVwUU0yL01BRUYxQUE0QT09

 

 

 
Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την Εγκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

 

 
 

 

 
                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Κοινότητα Ροδιανής ,συνολικής έκτασης 7,820 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
2.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Κοινότητα Κρόκου, συνολικής έκτασης 45,90823 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
3.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Κοινότητα Αυγής ,συνολικής έκτασης 24,152 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
4.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Κοινότητα Αμυγδαλιάς (Οικισμός Ανατολής) συνολικής έκτασης 42,275 στρεμμάτων

και (Οικισμός Σταυρωτής) συνολικής έκτασης 33,800 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
5.    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην Κοινότητα Λιβερών) συνολικής έκτασης 19,692 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
6.    Τροποποίηση της αριθμ. 187/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
7.    Έγκριση η μη παράτασης μίσθωσης για το ακίνητο στέγασης του Γ΄ΚΑΠΗ Κοζάνης,

ιδιοκτησίας Μαδίκα Δέσποινας ,επί της οδού Λέσβου 17 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
8.    Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας Αμαραντίδη Χαράλαμπου του Σπυρίδωνα ,για τη στέγαση του Κοινοτικού Καταστήματος Ν.Κλείτου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
9.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 22 MW στη θέση “ΙΣΙΩΜΑ ΡΟΔΙΑΝΗ» της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας» με φορέα του έργου την ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
10. Εξέταση αίτησης χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
11. Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών στον ΔΕΛΗΖΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Δημητρίου

Εισηγητής: κ.Κυριακίδης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
12. Έγκριση ή μή έκτης (6ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
13. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
14. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

 
15. Έγκριση εκτελεσμένων εργασιών στο Ο.Τ.878 (χώρος πλατείας στην εκκλησία Παναγία Φανερωμένη).

Εισηγητής: κ. Σημανδράκος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
16. Έγκριση ή μη έβδομης (7ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Σημανδράκος Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
17. Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις  
     
Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου  να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

asfaleies nikou ptolemaida