Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης: Μεταφέρεται για 15 ημέρες η πιάτσα των ταξί της οδού Ιπποκράτους

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Την Δευτέρα 17-05-2021  και ώρα 19:30.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

https://zoom.us/j/95484575058?pwd=c2g0S1FZWTZ0a3YwUU42TG9NanJjZz09

 

 

 

 
Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την Εγκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

 

 
 

 

 
                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 272/21-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΓ0ΩΛΠ-6ΓΝ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υπογραφής τροποποιητικής σύμβασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου α) «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016, Άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

 
2.    Βεβαίωση χρηματοδότησης μη επιλέξιμων δαπανών από το Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη & πέριξ οδών»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
3.    Έγκριση τεύχους προεκτιμώμενης αμοιβής και δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 597 ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ» για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
4.    Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
5.    Έγκριση διεξαγωγής ανοικτής συζήτησης, με διοργανωτές το ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν και των Ελεύθερων Νέων, υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης, με θέμα 200 χρόνια από την επανάσταση, 40 χρόνια στην Ε.Ε., που θα γίνει στην Πλατεία Νίκης στις 25-05-2021.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

 
6.    Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Άνω Κώμης, ιδιοκτησίας Πάντζιου Αστέριου του Αργυρίου.

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
7.    Έγκριση εγκατάστασης 17 σταθμών PILLAR από τη ΔΕΥΑΚ στην πόλη της Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ

 
8.    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Ποντοκώμης (νέος οικισμός) Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα τον καθορισμό όρων δόμησης στο Ο.Τ. 55Β στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ο ναός «Αγίου Παντελεήμονος».

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
9.    Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 133 με τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους 2,5 μ..

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
10. Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 1101/08.03.2021  αίτηση του κ. Τσιμόπουλου Κίμωνα του Ιωάννη, με την οποία αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 798 της περιοχή; «ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και συγκεκριμένα την αλλαγή της γραμμής η οποία αποτελεί όριο μεταξύ του δομήσιμου χώρου και του «Κ.Χ» του Ο.Τ. 798 από πλάγιο όριο σε οικοδομική γραμμή.

Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
11. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Κοκκινοράχη – Καλαμιά“  της Κοινότητας Καλαμιάς της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την «SMART ENERGY SOLUTIONS  M.I.K.E.».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
12. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός Σ 65ταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Κοκκινοράχη – Καλαμιά“  της Κοινότητας Καλαμιάς της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την «ECOSOLAR M.I.K.E.».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
13. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,98824 MWp στη θέση “Μελισόβουνο – Βατερό“  της Κοινότητας Βατερού της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την «KIEFER A.E.».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
14. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,98824 MWp στη θέση “Μελισόβουνο – Βατερό“  της Κοινότητας Βατερού της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την «SMART ENERGY SOLUTIONS  M.I.K.E.».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
15. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,98824 MWp στη θέση “Μελισόβουνο – Βατερό“  της Κοινότητας Βατερού της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την ««ECOSOLAR M.I.K.E.».

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
16. Τροποποίηση της με αριθμό 378/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης «περί ανακαθορισμού ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2021».

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
17. Έγκριση ή μη τέταρτης (4ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 
18. Ανάκληση της με αριθμό 66/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύσταση δουλείας και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου “Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων περιοχής οικισμού Νέας Ποντοκώμης στη ΖΕΠ Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 
19. Εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α)Κοκκαλιάρη Δημήτριου και β)Καντιρλιώτη Ουρανίας

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
20. Έγκριση της αριθμ. 36/2021 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης με θέμα «Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2021 μετά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού»

Εισηγητής: Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ

 
21. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων και βρεφών και ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης για το σχολικό έτος 2021-2021 και ορισμός υπαλλήλου ως γραμματέα των επιτροπών

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος Δήμου Κοζάνης

 
22. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος Δήμου Κοζάνης.

 
23. Αντικατάσταση των δημοτικών συμβούλων Βεντούλη Σ. και Αθανασιάδη Π.  από επιτροπές και διοικητικά συμβούλια Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου Κοζάνης λόγω παραίτησής των.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης  

 
24. Ενημέρωση επί της έκθεσης α’ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 
25.  Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις.  
Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου  να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

 

Δείτε Επίσης

Η επίσημη απόφαση για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Κοζάνης
ΚΟΖΑΝΗ

Η επίσημη απόφαση για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Κοζάνης

Η επίσημη απόφαση για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Κοζάνης   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα »
Κοζάνη: «Μοιραζόμαστε ΦΥΛ-ικές ιστορίες για τον καρκίνο μαστού»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοζάνη: «Μοιραζόμαστε ΦΥΛ-ικές ιστορίες για τον καρκίνο μαστού»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κοζάνη: «Μοιραζόμαστε ΦΥΛ-ικές ιστορίες για τον καρκίνο μαστού»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη   Ο Δήμος Κοζάνης συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα »
Δήμος Κοζάνης: Μεταφέρεται για 15 ημέρες η πιάτσα των ταξί της οδού Ιπποκράτους
ΚΟΖΑΝΗ

Δήμος Κοζάνης: Μεταφέρεται για 15 ημέρες η πιάτσα των ταξί της οδού Ιπποκράτους

Δήμος Κοζάνης: Μεταφέρεται για 15 ημέρες η πιάτσα των ταξί της οδού Ιπποκράτους     Η πιάτσα των ταξί της οδού Ιπποκράτους μεταφέρεται στην οδό Νάνου Τσόντζα, από σήμερα 27

Διαβάστε περισσότερα »
Η θεατρική ομάδα ΟνειρόDrama συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη με τη "Νύχτα των Μυστικών" στις 30 και 31 Οκτωβρίου.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η θεατρική ομάδα ΟνειρόDrama συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη με τη “Νύχτα των Μυστικών” στις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Η θεατρική ομάδα ΟνειρόDrama συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη με τη “Νύχτα των Μυστικών” στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Σε

Διαβάστε περισσότερα »
Με σημαιοφόρους και παραστάτες οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Κοζάνης
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη

Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940   Για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Κοζάνης οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα »
Κίνημα Αλλαγής Ν.Ε. Κοζάνης : Για τον θάνατο της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά.
ΚΟΖΑΝΗ

Κίνημα Αλλαγής Ν.Ε. Κοζάνης : Για τον θάνατο της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά.

Κίνημα Αλλαγής Ν.Ε. Κοζάνης : Για τον θάνατο της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά.   Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με την είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά. Είναι άδικο και

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida