Δήμος Κοζάνης: Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Βενιζέλου

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΚΟΖΑΝΗ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

   
Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε  λήψη απόφασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:
   
 

Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

https://zoom.us/j/91089634955

 

Από εδώ και πέρα τα Δημοτικά Συμβούλια θα γίνονται με την χρήση της εφαρμογής Zoom αντί για το Google Meet που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα.

 

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα συνημμένα PDF

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020   και ώρα 19:00

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου  να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη.

ν                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Εκ νέου συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης – Ορισμός Προέδρου Δ.Σ.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

2.    Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Δήμου Σερβίων.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.    Η υγειονομική περίθαλψη στην περιοχή μας. Συζήτηση για τις ελλείψεις και τα προβλήματα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Σιδηράς, εντεταλμένος σύμβουλος. 

4.    «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 48.372,74 τ.μ. τμήμα του αριθμ. 455 τεμαχίου της Κοινότητας Αλωνακίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5.    «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 301.750,07 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 455 χερσολείβαδο Κοινότητας Αλωνακίων, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.    «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 305.388,31 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 419Δ χερσολείβαδο Κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.    «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 38.302,16 τ.μ., 27.772,51 τ.μ., 95.414,70 τ.μ., 17.998,63 τ.μ. και 10.511,62 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο 419Δ χερσολείβαδο Κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8.    «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 309.732,35 τ.μ. και 8.458,23 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο 419Δ χερσολείβαδο Κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.    «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 131.891,35 τ.μ, η οποία εμπίπτει στο 419Δ χερσολείβαδο Κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 573.695,62 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 419Δ χερσολείβαδο Κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 151.490,00 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 1Δ γεωτεμάχιο Λιβερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 69.769,00 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 1Δ γεωτεμάχιο Λιβερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.596,72 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

14. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 12.194,44 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

15. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 12.125,97 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

16. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.838,62 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

17. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.624,55 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

18. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.911,20 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

19. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.950,10 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

20. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.212,56 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

21. Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης

Εισηγητής : κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης 

22. Αναμόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2020 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής : κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης 

23. Έγκριση απασχόλησης σε 24ωρη και 12ωρη βάση και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες για οργανικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021.

Εισηγητής : κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης 

24. Έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Βόρειο τμήμα Παραλίμνιας Χάραξης» στα πλαίσια το έργου Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν. Κοζάνης στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με φορέα του έργου την Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

25. Έγκριση ή μη Τροποποίησης της απόφασης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου:

«Α. Για το τμήμα ΓΜ 150 KV Λάρισας – Πτολεμαΐδα & Λαμία Πτολεμαΐδα στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού

Β. Για το τμήμα ΓΜ 400 KV Αχαρναί – Πτολεμαΐδα & Καρδιά -Τρίκαλα στο Δήμο Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης με φορέα του έργου ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

26. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

27. Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: κ. Σουλτάνα Βεντούλη, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

28. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

29. Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο των αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής.

30. «Απευθείας εκμίσθωση υπόγειου χώρου Υποσταθμού Διανομής (Υ/Σ Γ-3.2Α Κοζάνης), ο οποίος βρίσκεται στο Ο.Τ. 378Α στην πλατεία Λασσάνη της Πόλης της Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

31. «Απευθείας εκμίσθωση υπόγειου χώρου Υποσταθμού Διανομής (Υ/Σ Δ-6.6 Κοζάνης) ο οποίος βρίσκεται  σε κοινόχρηστο χώρο νότια του Ο.Τ. 65, μεταξύ των οδών Χαλκιδικής, Καστοριάς και  Αργυροκάστρου της πόλης της Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

32. «Απευθείας εκμίσθωση υπόγειου χώρου Υποσταθμού Διανομής (Υ/Σ Γ-1.9 Κοζάνης), ο οποίος βρίσκεται στο Ο.Τ. 163Β  σε Κ.Χ. – Λαϊκή Αγορά της πόλης της Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

33. «Απευθείας εκμίσθωση υπόγειου χώρου Υποσταθμού Διανομής (Υ/Σ Γ-2 Κρόκου Κοζάνης)»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

34. «Παραχώρηση ανενεργών λατομείων Δήμου Κοζάνης στην εταιρεία  Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» προς αποκατάσταση»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

35. Ονοματοδοσία Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος  Δ.Σ. ΟΑΠΝ   

36.  Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

 

   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

   
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

   

 

Κοινοποιήστε το άρθρο