Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Eordaialive Team
5λ ανάγνωσης
Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκριών.
Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

https://us06web.zoom.us/j/89169602204?pwd=LzA0c0RiVHg4N1RmNDc2aWdSOSt1Zz09

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού CIVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 29-8-2022 και ώρα 19:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

 
Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, ήτοι χρήση προστατευτικής μάσκας, τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και εξαερισμός του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο,  και μέσω τηλεδιάσκεψης (παράλληλα).

 

                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο αγρόκτημα Μελισσίων της Κοινότητας Κοίλων.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. που θα γίνει στις 31-8-2022.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

3. Έγκριση 6ης τροποποίησης – αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4. Ενημέρωση για την εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των κτιριακών εγκαταστάσεων  του πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ.  19  της ΖΕΠ Κοζάνης, για τη στέγαση του βρεφονηπιακού σταθμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας  και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6. Παράταση σύμβασης μίσθωσης για το ακίνητο στέγασης του Γ’ ΚΑΠΗ Κοζάνης, ιδιοκτησίας Μαδίκας Δέσποινας επί της οδού Λέσβου 17 στην πόλη της Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7. Δωρεάν  παραχώρηση χρήσης έκτασης,  στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, για τη δημιουργία λαχανόκηπου

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8. Εξέταση αιτήσεων των α) Οπτικά Δαδαμόγιας Ο.Ε. και β) Ζιάμπρας Παναγιώτης &Υιός Ο.Ε. για μείωση ενοικίων δημοτικών καταστημάτων που μισθώνουν

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9. Αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας από το δημόσιο σε τμήμα του με αριθμό 2 χερσολίβαδου αγροκτήματος Ποντοκώμης (Αναμόρφωση 1927/1976)  εμβαδού 38.921,34 τ.μ,  δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012), όπως συμπληρώθηκε με την  παρ.9 του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης  ερευνητικών εργασιών  προς διαπίστωση ύπαρξης κοιτάσματος  μαρμάρου,  σε  δημοτική  έκταση, εμβαδού 39.300,24 τμ στη θέση ¨Τρίτη Λάκκα-Ζωοδόχος Πηγή   της  κοινότητας  Πολυμύλου  Δ.Ε.  Ελλησπόντου   Δ. Κοζάνης  μετά από αίτηση της «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 8,4 KMW στη θέση “ΑΓΚΑΘΙ” της Δ.Ε. Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την I.N.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

13. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!