ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

https://us06web.zoom.us/j/84306475031?pwd=dE5Vb0ljVVA2OG5ScEprbU9YNWFSUT09

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

 

Στην είσοδο και κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

 
  
                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξέταση αίτησης του Τσαβδαρίδη Αναστασίου για χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

2. Επιβολή προστίμου ή μη προς τα ΚΤΕΛ Αστικών Κοζάνης που αφορά προβολή διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων.

Εισηγητής: κ. Παφίλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

3. Καθορισμός θέσεων υδρονομέων και αρδευτικής περιόδου 2022

Εισηγητής: κ. Παφίλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

4. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του σχεδίου Τουριστικής Προβολής 2022 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ Παφίλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

5. Έγκριση ή μη παραμονής δύο (2) θέσεων περιπτέρων στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης (περιοχή ΖΕΠ και συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή & Διονύσου).

Εισηγητής: κ. Παφίλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

6. Ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments για το Δήμο Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

7. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για έργα ΕΣΠΑ.

Εισηγήτρια: κ. Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

8. «Δημόσια Δέσμευση σε μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση και στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων» σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

9. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικές Ενέργειας, ισχύος 119,99MW στη θέση “ΧΡΩΜΙΟ” της Δ.Ε. Αιανής, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την RENSOL ENERGY PV ΜΙΚΕ

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

10. Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις

 

 Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.