Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Η τηλεδιάσκεψη  γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

 

https://us06web.zoom.us/j/84990363322?pwd=T3BNeEJPVzJaYWdVeDArRmVvWnk4QT09

 

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  την Δευτέρα  13 Δεκεμβρίου 2021  και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

 

Στην είσοδο και κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

 
 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η βράβευση του παραολυμπιονίκη Χαράλαμπου Ταϊγανίδη σύμφωνα με την αριθμ. 330/2021 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

  

 

                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για τα παραδοτέα της σύμβασης «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα δημιουργίας νέου Νοσοκομείου στο Δήμο Κοζάνης, στο πλαίσιο ανασχεδιασμού και αναβάθμισης των υγειονομικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας»

 

2. Έγκριση παραχώρησης έξι (6) mini bus ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης στην ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3. Παράταση ή μη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (κατάστημα) που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4. Παράταση η μη  σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην οδό Π. Χαρίση 4 στην Κοζάνη, ιδιοκτησίας Χαράλαμπου και Ελένης Κούγια του Γεωργίου, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μαλαματή Χαρίση, Αντ/δρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας

6. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Βαλιάκας Ζήνων, Αντ/δρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας.

7. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)  του έργου με θέμα: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικές Ενέργειας, ισχύος 175 MW στη θέση “ΜΑΓΟΥΛΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ” της Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την  ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ Ι.Κ.Ε.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8. Έγκριση ή μη του 3ου / 2019 (θέμα 2ο και 4ο ) Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9. Έγκριση ή μη του 5ου / 2021 (θέμα 2ο 3ο 4ο 5ο ) Πρακτικού της «Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Εξέταση των με αριθμ. πρωτ. 4241/11.01.2021 & 26260/22.09.2021 αιτήσεων της εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΑΤΕ, σχετικά με την απευθείας μίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 11.796,51 τ.μ., στη θέση ¨ΠΕΡΑΣΜΑ¨ της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. Κατανομή 4ης δόσης και συμπληρωματικής δόσης στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης  

12.  Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

 

 
 Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα με ένα ΚΛΙΚ!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida