Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Eordaialive Team
6λ ανάγνωσης
Δήμος Κοζάνης: Ενημέρωση για τη χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

 

 

 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη 7-7-2022 .και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

 
  Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/30-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137), η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, ήτοι χρήση προστατευτικής μάσκας, τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και εξαερισμός του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

 

                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 381/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη».

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3. Έγκριση η μη 2ου/2022 Πρακτικού (θέματα 1ο-2ο-6ο-7ο-8ο-10ο-11ο-12ο) Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

4. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΕΠΕ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

5. Μεταβίβαση  κυριότητας λόγω δωρεάς υπό όρους ή μη, των με αριθμό 2265, 2266, 2267 και 2091 αγροτεμαχίων διανομής Αιανής Δήμου Κοζάνης, στο πλαίσιο του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση τμήματος των κτιριακών εγκαταστάσεων  του Β’ παιδικού σταθμού Δήμου Κοζάνης, για τη στέγαση του βρεφονηπιακού σταθμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας  και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7. Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Οινόης συνολικής έκτασης  21,110 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

8. Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Καισάρειας (οικισμός Κήπου) συνολικής έκτασης  42,635 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9. Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ρυακίου συνολικής έκτασης  12,062 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Κάτω Κώμης συνολικής έκτασης  79,46811 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ακρινής συνολικής έκτασης  25,775 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Σιδερών, συνολικής έκτασης  225,56328 στρεμμάτων.

Εισηγητής: κ. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

13. Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που βρίσκονται στην Κοινότητα Βατερού, του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής:  κ.. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

14. Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που βρίσκονται στην Κοινότητα Οινόης, του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

15. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη 7-7-2022 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/30-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137), η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, ήτοι χρήση προστατευτικής μάσκας, τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και εξαερισμός του χώρου με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.
                         

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  Ισολογισμού έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!