Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών Αριστοτέλους, Ηπειρώτικων, Σκρκας

Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019

γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64450  ΚΥΑ / ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-20

δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ. Οικ. 65910 ΚΥΑ /ΦΕΚ 4566Β/15-10-20

ε. την υπ’ αριθμ. 109137/16-10-20 εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 

Σε εφαρμογή των γ’, δ’ , ε’ σχετικών παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:

 

Α. Για τη Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Β. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη- Ηπειρωτικα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Γ. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Γιαχνίκα -Σκ’ρκα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

 

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών κατά κατηγορία (επαγγελματιών και  παραγωγών).

Σημειώνουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ). Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

 

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το ε’ σχετικό, η μετακίνηση επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών  λαϊκών αγορών, απαγορεύεται εκατέρωθεν, από και προς την ΠΕ Κοζάνης προς άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

 

Υπογραμμίζουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως. Οι εκθέτες, επίσης, πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Με το πέρας της λαϊκής ο χώρος θα καθαρισθεί και θα απολυμανθεί. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

 

Η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό. Ιδιαίτερα παρακαλούμε το καταναλωτικό κοινό να τηρεί αποστάσεις 1,5μ τουλάχιστον  και να μη σχηματίζει ουρές άνω των πέντε ατόμων.

 

Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος
  Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

 

 

·       Αριστοτέλους Κοζάνης (24-10-20)

·       Ηπειρώτικα (27-10-20)

·       Σκ’ρκα (27-10-20)

 

 

 

Α. Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους

 

Στις 17 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν 138 παραγωγοί και επαγγελματίες εντός Περιφερειακής Ενότητας (Νομού), όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A Εκθέτης ΠΕΡΙΟΧΗ ιδιότητα
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
3 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
6 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
9 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
10 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΧΥΜ.
11 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
12 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
13 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
15 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
18 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
21 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
22 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
23 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
24 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
27 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
28 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
30 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
31 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
32 ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
33 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
36 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ
37 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
38 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
39 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
40 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
41 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
42 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
43 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
44 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
45 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
46 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
47 ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
48 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΟΙΟ ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
49 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
50 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
51 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
52 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ
53 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
54 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
55 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΙΟ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
56 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΣΠΡΙΑ
57 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ
58 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
59 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
60 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
62 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
63 ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
64 ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
65 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΨΑΡΙΑ
66 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
67 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
68 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
69 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
71 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
72 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
74 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
75 ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
76 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
77 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
78 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΙΟ Π-ΑΥΓΑ
79 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
80 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
81 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
82 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
83 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
84 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
85 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
86 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
87 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
88 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
89 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΨΑΡΙΑ
90 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
92 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
93 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
94 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
95 ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
96 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
97 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
98 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
99 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
100 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
101 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΑΝΘΗ
102 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
103 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
104 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
105 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
106 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
107 ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
108 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
109 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
110 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
111 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
112 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
113 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
114 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
115 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
116 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
117 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
118 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
119 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
120 ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
121 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
122 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
123 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
124 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
125 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
126 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
127 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
128 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
129 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
130 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
131 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
132 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
133 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΣΠΡΙΑ
134 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
135 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
136 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
137 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΒΙΑ Π -ΜΕΛΙ
138 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΨΑΡΙΑ

 

 

Όπου Π- παραγωγός, ΕΔ- έμπορος διατροφικών, ΕΒ – έμπορος βιομηχανικών

 

 

 

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida