ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 5/11/2020-13/11/2020

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ
Παρασκευή 6/11/2020 στις 8:45
Κυριακή 8/11/2020 στις 16:00
Δευτέρα 9/11/2020 Τετάρτη 11/11/2020 Παρασκευή 13/11/2020 στις 8:45

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
Σάββατο 7/11/2020 Κυριακή 8/11/2020 Δευτέρα 9/11/2020 Τετάρτη 11/11/2020 Παρασκευή 13/11/2020 στις 16:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΒΟΛΟ
Παρασκευή 6/11/2020
Κοζάνη- Βόλος: 9:00
Βόλος- Κοζάνη: 14:15

Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας καθημερινά είναι τα εξής:

Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 7:30 10:00, 16:00
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 7:00, 9:15, 15:30
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 14:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 7:30 (κέντρο), 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 7:00, 9:15, 13:30, 15:30, 20:00
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30, 16:00, 20:00
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 6:55, 14:50,  17:45
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 6:40, 7:40, 14:00, 16:00 20:30
Από Σέρβια για Κοζάνη: 7:30, 9:00, 13:15, 15:15, 17:00
Από Βελβεντό για Κοζάνη: 7:10, 8:45, 14:45, 16:45
Από Κοζάνη για Σιάτιστα: 7:30, 13:30 (Γαλατινή κι Εράτυρα), 16:00 (Μπάρα, Εράτυρα), 20:00
Από Σιάτιστα για Κοζάνη: 8:40 (8:30 Γαλατινή) 10:15, 15:00 (Μπάρα)
Από Δρυόβουνο κι Εράτυρα για Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Αιανή: 6:25, 7:00, 14:30, 16:00
Από Αιανή για Κοζάνη: 6:55, 7:30, 15:00, 16:30
Από Κοζάνη για Άγιο Δημήτριο και Πολύμυλο: 14:00
Από Πολυμυλο για Άγιο Δημήτριο και Κοζάνη: 7:40
Από Κοζάνη για Μεταμόρφωση: 7:00, 13:30, 14:30
Από Μεταμόρφωση για Κοζάνη: 7:30, 15:00
Από Κοζάνη για Γρεβενά: 9:00, 17:00
Από Γρεβενά για Κοζάνη: 8:00, 18:00

Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας το Σάββατο 7/11/2020 θα είναι τα εξής:

Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 9:15, 15:30
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 9:15, 15:30, 20:00
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη: 8:45
Από Βελβεντό για Κοζάνη: 9:00
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο: 13:30
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη: 7:30

Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας την Kυριακή 8 /11/2020 θα είναι τα εξής:

Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 9:15, 15:30
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 9:15, 15:30, 20:00
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 7:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό: 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη: 8:45
Από Βελβεντό για Κοζάνη: 9:00
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο: 13:30
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη: 7:30