Κοζάνη: Λίστα συμμετεχόντων λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και παράλληλης αυτής

Κοζάνη: Λίστα συμμετεχόντων λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και παράλληλης αυτής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Κοζάνη: Λίστα συμμετεχόντων λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και παράλληλης αυτής

ΘΕΜΑ : Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και παράλληλη αυτής για τις 29/05/2021 & 05/06/2021   

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019

γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 16320/ ΦΕΚ 996Β/13-3-2021

δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. Προστ. Κατ.

ε. Την υπ’ αριθμ 276/26-03-2021 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης

στ. Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.31950 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 2141Β/22-05-2021 (μέχρι τροποποιήσεώς του)

 

Σε εφαρμογή των σχετικών, παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης

Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα. Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επί τόπου. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο».

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω

.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  29-05-2021 & ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 05/06/2021

 

       
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα διεύθυνση
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΓΡΕΒΕΝΑ
4 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
5 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
6 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
8 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
9 ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
10 ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
11 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
12 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
13 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
14 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
15 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
16 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
17 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
18 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ- ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
19 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
20 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
21 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
22 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
23 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
24 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
25 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
26 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
27 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
28 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
29 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
30 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
31 ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
32 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
33 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
34 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
35 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
36 ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
37 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗ
38 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
39 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
40 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
41 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
42 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
43 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
44 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
45 ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
46 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
47 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
48 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
49 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
50 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
51 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
52 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
53 ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
54 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
55 ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
56 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
57 ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
58 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
59 ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
60 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
61 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
62 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
63 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
64 ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
65 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
66 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΒΟΪΟ
67 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
68 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
69 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
70 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
71 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
72 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
73 ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΘΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΒ- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
74 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
75 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
76 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ
77 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
78 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
79 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
80 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
81 ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
82 ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
83 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
84 ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
85 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
86 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
87 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
88 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
89 ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
90 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
91 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΒΟΪΟ
92 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΒΟΪΟ
93 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
94 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
95 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
96 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
97 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
98 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
99 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
100 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
101 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
102 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
103 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
105 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΟΪΟ
106 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
107 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
108 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
109 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
110 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
111 ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
112 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΙΟ
113 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
114 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
115 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
116 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
117 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
118 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
119 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
120 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
121 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
122 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
123 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
124 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
125 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
126 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
127 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
128 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
129 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΓΡΕΒΕΝΑ
130 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
131 ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
132 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
133 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
134 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
135 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
136 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
137 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
138 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
139 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
140 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
141 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
142 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
143 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
144 ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
145 ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΣ ΚΑΣΤ
146 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
147 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
148 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
149 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
150 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
151 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
152 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
153 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
154 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
155 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
156 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
157 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
158 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
159 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
160 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
161 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
162 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
163 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ στην παράλληλη λαϊκή αγορά Νιάημερος στις 29-05-2021  & Αριστοτέλους στις 05/06/2016621

       
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα διεύθυνση
1 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ Π-ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΒΟΪΟ
5 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
6 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
7 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
10 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
11 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
12 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
13 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
14 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
15 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
16 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
17 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ ΣΕΡΒΙΑ
18 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
19 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
20 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
21 ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
22 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
23 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΕΡΒΙΑ
24 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
25 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
26 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
27 ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
28 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΒΟΤΑΝΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
29 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
30 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
31 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΣΑ
32 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
33 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
34 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
35 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
36 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
37 ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
38 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
39 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
40 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
41 ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
42 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
43 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
44 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
45 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
46 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
47 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
48 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
49 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
50 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
51 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ  ΣΕΡΡΕΣ
52 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
53 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
54 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
55 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
56 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
57 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
58 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
59 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΑ
60 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ Π- ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΒΟΙΟ
61 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
62 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
63 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
64 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
65 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
66 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
67 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
68 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
69 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
70 ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
71 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
72 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
73 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΪΟ
74 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΟΪΟ
75 ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
76 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
77 ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
78 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
79 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΟΪΟ
80 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
81 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
82 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
83 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
84 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
85 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
86 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
87 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
88 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
89 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
90 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
91 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
92 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
93 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
94 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
95 ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
96 ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
97 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
98 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
99 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
100 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
101 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
102 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
103 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
104 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
105 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
106 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
107 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
108 ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
109 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
110 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
111 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
112 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
113 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
114 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
115 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
116 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
117 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
118 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ- ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
119 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
120 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
121 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
122 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
123 ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
124 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
125 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
126 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
127 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
128 ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
129 ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
130 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
131 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
132 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
133 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
134 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
135 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
136 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
137 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
138 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
139 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
140 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΣΕΡΒΙΑ
141 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΡΕΒΕΝΑ
142 ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
143 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
144 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
145 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
146 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
147 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
148 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
149 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
150 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
151 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΥΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
152 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
153 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
154 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
155 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
156 ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
157 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
158 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
159 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
160 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
161 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
162 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
163 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
164 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
165 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
166 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
167 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
168 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ

 

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Κρεοπωλείο Παπαδημητρίου Κοζάνη
Γρηγοριαδης Ζαχος Κοζάνη
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida