Εξέλιξη έργων της ΠΕ Κοζάνης για το Δήμο Σερβίων- Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Αγροβόιο

Εξέλιξη έργων της ΠΕ Κοζάνης για το Δήμο Σερβίων- Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Αγροβόιο

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εξέλιξη έργων της ΠΕ Κοζάνης για το Δήμο Σερβίων- Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Αγροβόιο

 

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ της Τετάρτης 4ης  Μαΐου 2022, εγκρίθηκε, κατόπιν εισήγησης της αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κατερίνας Δαδαμόγια, η εξέλιξη των διαδικασιών (έγκριση όρων δημοπράτησης) για τα έργα «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος» με προϋπολογισμό ύψους 150.000 ευρώ  και «Βελτίωση και εξυγχρονισμός του αρδευτικού έργου Μεσιανής» με προϋπολογισμό ύψους 100.000 ευρώ.

 

Επιπρόσθετα, στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ, για την καταβολή της συμμετοχής της Περιφέρειας στο κεφάλαιο της εταιρείας Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΒΟΪΟ».

 

Κοινοποιήστε το άρθρο