Απόσταξη στέμφυλων: Ενημερωτική ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης για τους αμπελουργούς

Eordaialive Team
5λ ανάγνωσης
Απόσταξη στέμφυλων: Ενημερωτική ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης για τους αμπελουργούς

Απόσταξη στέμφυλων: Ενημερωτική ανακοίνωση του Δήμου Κοζάνης για τους αμπελουργούς

 

 

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Ενόψει της έναρξης της απόσταξης στέμφυλων περιόδου 2022, τονίζεται ότι οι αμπελουργοί των οποίων οι αμπελώνες ή οι κληματαριές καταλαμβάνουν έκταση κάτω του ενός (1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται, ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων (για παραγωγή τσίπουρου), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής και στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο.

Τονίζουμε ότι οι αμπελουργοί οι οποίοι διαθέτουν αμπελουργική άδεια (αμπελουργικό μητρώο), ανεξάρτητα της έκτασης του αμπελιού (μικρότερο ή μεγαλύτερο του στρέμματος) πρέπει να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής και να μην παίρνουν βεβαίωση από το Δήμο για την απόσταξη.

Σημειώνουμε, ότι για τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελοοινικές περιόδους, θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για τον χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως “εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση“: αμπελουργική έκταση στην οποία δεν εκτελούνται πλέον τακτικές καλλιεργητικές εργασίες με σκοπό τη λήψη εμπορεύσιμου προϊόντος, και της οποίας η εκρίζωση έχει ως αποτέλεσμα να μην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την σχετική αίτηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής:

  1. Ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]
  2. αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου

(για την αυτοπρόσωπη κατάθεση δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής)

Επισημαίνεται, ότι είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. κάθε ενδιαφερομένου στην αίτηση, ενώ για το σχετικό έλεγχο απαιτείται:

 

 

1) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς η προσκόμιση:

  1. αποσπάσματος κτηματολογίου ή
  2. αντιγράφου Ε9 (να αναγράφεται στην στήλη ‘’λοιπές δενδροκαλλιέργειες’’ και όχι στις μονοετείς) ή

iii. τίτλου ιδιοκτησίας

2) για την πιστοποίηση καλλιέργειας αμπελώνα η προσκόμιση:

  1. βεβαίωσης αμπελουργικού μητρώου (εάν υπάρχει) ή
  2. αντίγραφο τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ (εάν υπάρχει) ή

iii. οτιδήποτε πιστοποιεί την ύπαρξη αμπελώνα

 

Από τον Δήμο θα χορηγείται βεβαίωση ως εξής:

  • για τις Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης στα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα.
  • για τις Κοινότητες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων, στα Κοινοτικά Καταστήματα που βρίσκονται στις έδρες τους
  • για την πόλη της Κοζάνης στο κτίριο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Π. Χαρίση 6 (3ος όροφος).

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 25 Δεκεμβρίου.

Για κάθε ερώτηση και απορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2461355127-101.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986)

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………..
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………….
ΗΜΕΡ. ΓΕΝ.: …………………………………….
ΑΦΜ: …………………………………….
Α..Δ.Τ.: …………………………………….
ΚΑΤΟΙΚΟΣ: …………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………..

 

Email:                   …………………………………….

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΔΗΜ.ή ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ………………..…….

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε Βεβαίωση Αμπελοκαλλιεργητή για άδεια απόσταξης στέμφυλων έτους 2022 για την έκταση των οινοποιήσιμων σταφυλιών μου, καθώς και για την συνολική ποσότητα σταφυλιών που παρήγαγα για το έτος 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που Υπεύθυνα δηλώνω κάτωθι:

 

Α/Α ΔΗΜ. ή ΤΟΠ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ

ΣΕ Τ.Μ.

    Δ  
       
       
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

1. Τα στοιχεία που δηλώνω στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή μου, είναι ακριβή και αληθή, έχοντας γνώση τις συνέπειες των Νόμων 2960/01 & 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»

2. Έλαβα γνώση του υπ.αρ.πρωτ. 164933/20-10-2022 δελτίο τύπου της ΔΑΟΚ Κοζάνης

3. Η συνολική ποσότητα σταφυλιών που παρήγαγα κατά το έτος 2022 είναι ………………………………κιλά*

 

Η απόσταξη θα λάβει χώρα στον άμβυκα του ……………………..……………………………………… που

 

βρίσκεται ….…………………………………….

   

 

 

Ημερομηνία ………………

  Ο/Η ΑΙΤ………… & ΔΗΛ…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ                            ΝΑΙ/ΟΧΙ

για το ιδιοκτησιακό καθεστώς 1. απόσπασμα κτηματολογίου  
  2. αντίγραφο Ε9 (να αναγράφεται στην στήλη ‘’λοιπές δενδροκαλλιέργειες’’)  
  3. τίτλος ιδιοκτησίας  
για την πιστοποίηση καλλιέργειας αμπελώνα 1. αντίγραφο τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ (εάν υπάρχει) ή  
  2. Άλλα έγγραφα  
     

 

 

 

 

 

 

 

* Ανώτατη αποδεκτή παραγωγή,

τα 1.000 κιλά ανά στρέμμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ:
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!