Συνταξιούχοι: «Ψαλίδι» στο επιτόκιο της ρύθμισης των 48 δόσεων εξόφλησης του φόρου των αναδρομικών

Συνταξιούχοι: «Ψαλίδι» στο επιτόκιο της ρύθμισης των 48 δόσεων εξόφλησης του φόρου των αναδρομικών

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συνταξιούχοι: «Ψαλίδι» στο επιτόκιο της ρύθμισης των 48 δόσεων εξόφλησης του φόρου των αναδρομικών

Πώς θα εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος για τα αναδρομικά του 2020 σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις

«Κούρεμα» του επιτοκίου 6% που επιβαρύνει τις 48 δόσεις της ρύθμισης εξόφλησης του φόρου εισοδήματος επί των αναδρομικών που έχουν λάβει οι συνταξιούχοι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απαλλαγή των συνταξιούχων από τη φορολόγηση των αναδρομικών που εισέπραξαν το 2020 έχει αποκλειστεί για λόγους ίσης μεταχείρισης.  Ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθεί ή ακόμη και να μηδενιστεί το επιτόκιο το οποίο επιβαρύνει τις δόσεις της ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι που έλαβαν το 2020 αναδρομικά ποσά έχουν δυο επιλογές:

1.            Να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό του φόρου που προέκυψε μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης. Για αναδρομικά συντάξεων προηγουμένων ετών, για τα οποία οι βεβαιώσεις συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021 και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδόθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμίας πληρωμής εκπνέει  σήμερα Τρίτη.

2.            Να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση που προβλέπει εξόφληση του φόρου σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις. Οι δόσεις επιβαρύνονται με τόκο.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι ανοιχτή για τους συνταξιούχους που θέλουν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος που έχει προκύψει για τα αναδρομικά ποσά σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις. Οι δόσεις αυτές επιβαρύνονται με επιτόκιο  το οποίο ανέρχεται σε 4,58% για τους συνταξιούχους που θα επιλέξουν την εξόφληση του φόρου σε έως 12 μηνιαίες δόσεις και σε 6,08% για όσους επιλέξουν περισσότερες δόσεις. Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών, για να ελαφρύνουν τους συνταξιούχους εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης του επιτοκίου.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που ισχύει για την εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών, οι 48 δόσεις «ξεκλειδώνουν» με βάση εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με όσο προβλέπονται για την πάγια ρύθμιση.

Τα κριτήρια

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει η πρώτη δόσης να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών προκειμένου να επικυρωθεί η ρύθμιση.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για να μη χάσουν τη ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

–              Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς και δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

–              Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

–              Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

–              Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

 

 

 

 

ot.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.