4.3 C
Πτολεμαΐδα
29 Νοεμβρίου 2020Δήμος Κοζάνης: Το νέο νοσοκομείο η μεγάλη ευκαιρία για σύνθεση δυνάμεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το Δ.Σ. Κοζάνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.)  “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο  αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε  λήψη απόφασης  ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:
 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  19 Οκτωβρίου 2020   και ώρα 19:00

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου  να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη.

                       

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση σχεδίου καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

2.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 62/2017 Α.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 842/2018, Α.Δ.Σ., που αφορά την ενταγμένη πράξη με τίτλο: Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με αύξηση στον προϋπολογισμό σε 737.000,00€ και αύξηση του χρόνο λειτουργίας σε έξι χρόνια και εννέα μήνες από 1-1-2017 έως 30/09/2023.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.    Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.    Πρόσληψη καθαριστριών για τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.    Έγκριση χορήγησης άδειών εισόδου – εξόδου: α) TERRA OE, β)ΒΙΕΡ ΑΤΕ και γ)CaO Hellas Θεσσαλική Ασβεστοποϊία ΑΕΒΕ.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.    Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της «Ανώνυμης εταιρίας διοίκησης – διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Κοζάνης» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.    Παράταση αρδευτικής περιόδου και σύμβασης υδρονομέα, για το αρδευτικό Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.    Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών στην Καγιόγλου Μυρσίνη.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

9.    Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας σε τμήμα του γεωτεμαχίου με αριθμό 50α εμβαδού 54.748,45 τ.μ.,  το οποίο φέρεται στα  κυρωμένα στοιχεία της Διανομής Αγροκτήματος Λευκόβρυσης (Αναμόρφωση 1926/1987), ως χερσολείβαδο κοινόχρηστο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012), όπως συμπληρώθηκε με την  παρ.9 του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014)».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

10. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, εκτάσεων εμβαδού Ε1=8.934,13 τ.μ. και Ε2=16.190,69 τ.μ. που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη ΔΕΥΑ Κοζάνης για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

11. Προτάσεις έργων για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

12. Τροποποίηση της αριθμ. 488/2017 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 730/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

 Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

13. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

14. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής

15. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής

16.  Καθορισμός εξόδων κηδείας αιρετών και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας του πρώην Δημάρχου Κοζάνης Παγούνη Ιωάννη.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης..

17. Συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής ένταξης μεταναστών.

Εισηγητές: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

18.  Αιτήσεις –  έγγραφα – Ανακοινώσεις
 

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)

 

 

 Φόρτωση....
Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 6981893715, στο facebook , μέσω email στο info@eordaialive.com.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Οι έλεγχοι της αστυνομίας έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα με…

Πρέπει να δημιουργηθεί Νομός Εορδαίας με Πρωτεύουσα την Πτολεμαΐδα;

    Συνολικά ψήφισαν: 1807

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!