Optika Anagnostis ptolemaida Reggia Ptolemida Pizzaria iek voltetors butterflys ptolemaida xristidis stavros ximikos

Στον δρόμο της ρήξης με τον ΣΥΡΙΖΑ Φίλης και Ξανθός

4λ ανάγνωσης
Στον δρόμο της ρήξης με τον ΣΥΡΙΖΑ Φίλης και Ξανθός
H ƒÈ·ÒÍfiÚ ≈ÈÙÒÔfi ÃÔÒˆ˘ÙÈÍ˛Ì ’ÔË›ÛÂ˘Ì Ûı̉ÒÈ‹Û Ï ˛Ϸ ÁÏÂÒfiÛÈ·Ú ‰È‹Ù·ÓÁÚ: ƒÈ·Ù˝˘ÛÁ „Ì˛ÏÁÚ ·¸ Ù· Ï›ÎÁ ÙÁÚ ≈ÈÙÒÔfiÚ, Û˝Ïˆ˘Ì· Ï ٷ ‹ÒËÒ· 32 ·Ò.5 Í·È 49¡ ÙÔı  ·ÌÔÌÈÛÏÔ˝ ÙÁÚ ¬ÔıÎfiÚ, Û Ûı̉ı·Ûϸ Ï ÙÔ ÛÙÔȘÂflÔ ·¥ ÙÁÚ ·Ò. 1 ÙÔı ‹ÒËÒÔı 4 ÙÔı Ì. 3966/2011, ¸˘Ú ›˜ÂÈ ÙÒÔÔÔÈÁËÂfl Í·È ÈÛ˜˝ÂÈ, Û˜ÂÙÈÍ‹ Ï ÙÔÌ ÒÔÙÂÈ̸ÏÂÌÔ ·¸ ÙÁÌ ’ÔıÒ„¸ –·È‰Âfl·Ú Í·È »ÒÁÛÍÂıÏ‹Ù˘Ì, ÍıÒfl· ÕflÍÁ  ÂÒ·Ï›˘Ú, „È· ‰ÈÔÒÈÛϸ ÛÙÁ Ë›ÛÁ ÙÔı –ÒÔ›‰ÒÔı ÙÔı …ÌÛÙÈÙÔ˝ÙÔı ≈Í·È‰ÂıÙÈÍfiÚ –ÔÎÈÙÈÍfiÚ (….≈.–.), Í. …˘‹ÌÌÁ ¡ÌÙ˘ÌflÔı. (EUROKINISSI/–¡Õ¡√œ–œ’Àœ” √…¡ÕÕ«”)

Στον δρόμο της ρήξης με τον ΣΥΡΙΖΑ Φίλης και Ξανθός!

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πως σας φάνηκε το άρθρο;
+1
0
+1
0
+1
0
Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Αφήστε ένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *