«Καλλιόπη Βέττα: Να εξασφαλιστεί άμεσα η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού» – Επιστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

«Καλλιόπη Βέττα: Να δοθούν άμεσες λύσεις για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης – Κατάθεση επίκαιρης κοινοβουλευτικής ερώτησης »

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

«Καλλιόπη Βέττα: Να εξασφαλιστεί άμεσα η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού» – Επιστολή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Η Π.Ε. Κοζάνης κ. Η Καλλιόπη Βέττα απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  με αφορμή την απόρριψη της χρηματοδότησης του έργου  αποκατάστασης και ανάδειξη του μνημείου του Αγίου Νικολάου Λιβαδερού από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και μετά από γύρο επαφών που πραγματοποίησε την ίδια με τους συναρμόδιους φορείς .

Στην επιστολή γίνεται σύντομη αναφορά στο ιστορικό κήρυξης του μνημείου και στην έγκριση του έργου και των μελετών του έναν χρόνο πριν, Δεκέμβριος 2020, οπότε και υποβλήθηκε από την Περιφέρεια στη Διαχειριστική Αρχή Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η κ. Βέττα, παρά τις προσδοκίες  ότι θα δρομολογηθεί σε εύλογο χρόνο οι σχετικές διαδικασίες από την Περιφέρεια, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου και να καταστεί άμεσα εφικτή η υλοποίηση των εργασιών  για την προστασία και την αποκατάσταση του μνημείου,  σ ήμερα, ένα χρόνο μετά, οι εργασίες ” όχι μόνο δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά προς δυσάρεστη έκπληξη της τοπικής κοινωνίας και όλων των όσων είχαμε εργαστεί θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση η , η χρηματοδότηση του Έργου, ύψους 870,50 ευρώ, απορρίφθηκε με την Απόφαση της Περιφέρειας στις 23.11.2021 λόγω μη πληρότητας του φακέλου που υπέβαλε η ίδια η Περιφέρεια!”

Στη συνέχεια η κ. Βέττα, αφού αναφέρεται αναλυτικά στις ελλείψεις του φακέλου σύμφωνα με την απορριπτική Απόφαση, σημειώνει χαρακτηριστικά:  «Στην περίπτωση οι καθυστερήσεις αυτές βαρύνουν ιδίως την Περιφέρεια, καθώς προκύπτουν ευλόγως δύο ζητήματα: είτε δεν φρόντισε η ίδια, ως Δικαιούχος της Πράξης, να υποβάλει εξαρχής. -πριν από 11 μήνες- ένας πλήρης φάκελος που θα διασφάλιζε την απρόσκοπτη ένταξη και χρηματοδότηση του έργου είτε δεν φρόντισε στη συνέχεια -επί 11 ολόκληρους μήνες- αφενός να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία αρμοδιότητάς της και αφετέρου να ενημερώσει έγκαιρα άλλους εμπλεκόμενους με το έργο των έργων. , ώστε να επιδεικνύουν για τυχόν ζητήματα τους αρμοδιότητας. Όμως οι εν λόγω αστοχίες και ατυχείς χειρισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση του ίδιου του Μνημείου και τη διάψευση των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας που δικαίως διεκδικεί την αποκατάστασή του. Και αντί να αναλάβει η Περιφέρεια την ευθύνη για τον κακό χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, ώστε να βρεθεί άμεση λύση, προσπαθεί κατόπιν εορτής να καθησυχάσει τους κατοίκους με ένα γαϊτανάκι μετά την ευθύνη και νέες υποσχέσεις ότι θα γίνει το έργο στο μέλλον, τη στιγμή που έχουν ήδη στενεύει δραματικά τα χρονικά περιθώρια ώστε το Έργο να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας περιόδου του ΕΣΠΑ, δηλαδή έως το τέλος του 2023. 

Κατόπιν των παραπάνω, η κ. Βέττα ζητά να ενημερωθεί από τον κ. Περιφερειάρχη σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης, προκειμένου οι εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού να ξεκινήσει άμεσα, όπως αρμόζει στο Μνημείο και  στην υποχρέωση της Πολιτείας για την προστασία του.   

 

Η επιστολή της κ. Βέττα.

Προς: Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κασαπίδη
Θέμα: Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Στις 30.09.2020 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού ο Ιερός Ναός Αγίου
Νικολάου Λιβαδερού (Δ’ 615) και εντός του Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκαν και οι απαιτούμενες
Αποφάσεις του ίδιου Υπουργείου που αφορούν α) την έγκριση μελετών εργασιών επισκευής
και αποκατάστασης του Ναού και συντήρησης των τοιχογραφιών και λοιπών διακοσμητικών
του στοιχείων (ΑΔΑ: 6ΞΨΚ4653Π4-Υ4Λ) και β) την έγκριση της υλοποίησης του έργου στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπ. Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Λιβαδερού (ΑΔΑ: ΨΞΦΡ4653Π4-Ι4Τ).
Τότε, ένα χρόνο πριν, η τοπική κοινωνία, οι φορείς της περιοχής και όλοι όσοι είχαμε εργαστεί
θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση του
μνημείου, θεωρήσαμε ότι θα δρομολογούνταν σε εύλογο χρόνο οι σχετικές διαδικασίες από
την Περιφέρεια, ώστε να εξασφαλιστεί πλήρως η χρηματοδότησή του έργου και να καταστεί
έτσι άμεσα εφικτή η υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
Ωστόσο, αν και η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε στις 30.12.2020 από την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας (που είναι Δικαιούχος της Πράξης) προς την οικεία Διαχειριστική Αρχή
(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας), σήμερα, ένα χρόνο
μετά, όχι μόνο δεν έχουν ξεκινήσει καν οι σχετικές εργασίες αποκατάστασης του μνημείου
αλλά μαθαίνουμε ότι ολόκληρη η Πράξη, ύψους 870.500 ευρώ, απορρίφθηκε με Απόφαση της
Περιφέρειας στις 23.11.2021 (ΑΔΑ ΩΘΩΩ7ΛΨ-764) λόγω μη πληρότητας του φακέλου που
υπέβαλε η ίδια η Περιφέρεια!

Συγκεκριμένα, η πρόταση απορρίφθηκε γιατί δεν προσκομίστηκαν τα εξής για το 1ο υποέργο:
– Ο χώρος απόθεσης υλικών εκσκαφής
– Τεκμηρίωση της χιλιομετρικής του απόστασης από το έργο
– Σχετικά έγγραφα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
– Αναλυτικές προμετρήσεις
– Διορθωμένος ο πίνακας συντεταγμένων στο τοπογραφικό
– Ενημερωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια και ενημερωμένη στατική μελέτη σύμφωνα με τα όσα
όριζε η από 11-12-2020 Απόφαση έγκρισης των μελετών
Τα παραπάνω είχε ζητήσει η Διαχειριστική Αρχή από την Περιφέρεια στις 14.10.2021 ως
συμπληρωματικά στοιχεία και μάλιστα οι 5 από τις 6 ελλείψεις αφορούν αμιγώς αρμοδιότητες
της Περιφέρειας που θα μπορούσαν άμεσα να θεραπευθούν και να προσκομιστούν αν υπήρχε
πραγματική βούληση ώστε το έργο να ενταχθεί και να υλοποιηθεί. Όμως αυτό δεν συνέβη, με
αποτέλεσμα η Πράξη να απορριφθεί οριστικά στις 23.11.2021, καθώς ο φάκελος δεν
συμπληρώθηκε με τα ζητούμενα στοιχεία ούτε εντός της προθεσμίας που δόθηκε. Ενδεικτικό,
πάντως, της έλλειψης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο έργο είναι και το γεγονός ότι ενώ η
πρόταση υποβλήθηκε στις 30.12.2020 δεν εξετάστηκε άμεσα, ώστε τα όποια στοιχεία έλειπαν
να συμπληρωθούν σε εύλογο χρόνο, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος ήταν ελλιπής 11
ολόκληρους μήνες αργότερα, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση του έργου να απορριφθεί και η
κατάσταση του Μνημείου να έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις.
Στην προκειμένη περίπτωση οι καθυστερήσεις αυτές βαρύνουν ιδίως την Περιφέρεια, καθώς
από όλα τα παραπάνω προκύπτουν ευλόγως δύο ζητήματα: είτε δεν φρόντισε η ίδια, ως
Δικαιούχος της Πράξης, να υποβάλει εξαρχής -πριν από 11 μήνες- έναν πλήρη φάκελο που θα
διασφάλιζε την απρόσκοπτη ένταξη και χρηματοδότηση του έργου είτε δεν φρόντισε στη
συνέχεια -επί 11 ολόκληρους μήνες- αφενός να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
αρμοδιότητάς της και αφετέρου να ενημερώσει έγκαιρα άλλους εμπλεκόμενους με το έργο
φορείς, ώστε να επιληφθούν για τυχόν ζητήματα δικής τους αρμοδιότητας.
Όμως οι εν λόγω αστοχίες και ατυχείς χειρισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω
επιβάρυνση του ίδιου του Μνημείου και την διάψευση των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας
που δικαίως διεκδικεί την αποκατάστασή του. Και αντί να αναλάβει η Περιφέρεια την ευθύνη
για τον κακό χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση, προσπαθεί
κατόπιν εορτής να καθησυχάσει τους κατοίκους με ένα γαϊτανάκι μετάθεσης ευθυνών και νέες
υποσχέσεις ότι θα γίνει το έργο στο μέλλον, τη στιγμή που έχουν ήδη στενέψει δραματικά τα

χρονικά περιθώρια ώστε το Έργο να ενταχθεί και να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας
περιόδου του ΕΣΠΑ, δηλαδή έως το τέλος του 2023.
Κατόπιν των παραπάνω σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αρμοδίως σε ποιες ενέργειες
προτίθεστε να προβείτε ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης,
προκειμένου οι εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Λιβαδερού να ξεκινήσουν άμεσα, όπως αρμόζει στο Μνημείο και στην υποχρέωση της
Πολιτείας για την προστασία του.
Με εκτίμηση,
Καλλιόπη Βέττα
Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida