Την Κοζάνη θα επισκεφτεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος

Eρώτηση Κ. Βελόπουλου σχετικά με την επαναπόδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ στην τοπική κοινωνία  – Η απάντηση του Υπουργείου

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 11/02/2020    

Του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

 

ΠΡΟΣ   Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

ΘΕΜΑ  « Επαναπόδοση στην τοπική κοινωνία των  απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ »

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Όπως μας πληροφόρησαν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης, η Κοινότητα «Πτελεώνας», του Δήμου Εορδαίας Κοζάνης, είναι ο τελευταίος απαλλοτριωμένος οικισμός της Εορδαίας, που παραχωρεί χιλιάδες στρέμματα εύφορης γης στην ΔΕΗ. Προηγήθηκαν, δε, τα τελευταία 40 χρόνια, όπως μας αναφέρθηκε, απαλλοτριώσεις  και εκτοπισμοί  Κοινοτήτων, όπως η Χαραυγή, η Καρδιά, η Εξοχή, ο Κόμανος, η Ποντοκώμη και η Μαυροπηγή.

Περεταίρω, αναφέρεται, μεταξύ άλλων ότι,  τα όμορα χωριά με το λιγνίτη ερημώνουν παντελώς, εξαιτίας των  επιβλαβών  περιβαλλοντολογικών συνθηκών, των εργοταξιακών ατυχημάτων, των κατολισθήσεων και των απαλλοτριώσεων.

Κυρίως όμως ερημώνουν εξαιτίας της «έξυπνης» κίνησης των πολιτικών να αφαιρέσουν τη μελλοντική περιουσία των πρώην ορυχείων από τους όμορους Δήμους και να την εκχωρήσουν στη ΔΕΗ για να εισαχθεί η τελευταία με ευνοϊκούς όρους  στο χρηματιστήριο.

Όπως λένε και γνωρίζουν όλοι στην περιοχή το μέλλον των ορυχείων έχει ημερομηνία λήξεως. Η αξιοποίηση των εκτάσεών τους, όμως, έχει τεράστιες προοπτικές.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσα τη σύστασή, είτε ενός  Νομικού Προσώπου (Ν.Π.), είτε ενός κρατικού φορέα, ώστε να αναλάβει ο τελευταίος  την υποχρέωση να αιτηθεί τη μεταφορά υπό την δικαιοδοσία του, όλων των εκτάσεων  που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της.

Απαιτεί, δηλαδή, ο ντόπιος πληθυσμός των συνοικισμών περί των εγκαταστάσεων στα ορυχεία της ΔΕΗ, στην ευρύτερη Κοζάνη,

οι απαλλοτριωμένες και αποκατεστημένες εκτάσεις γης της ως άνω περιοχής να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους των απαλλοτριωμένων κοινοτήτων και τον όμορων οικισμών κατά προτεραιότητα.

Διεκδικούν επίσης, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ, το οποίο δημιουργήθηκε για την μείωση της ανεργίας και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών στην μεταλιγνιτική εποχή, να δεσμευτεί ότι θα μεταβιβάσει τις ως άνω απαλλοτριωμένες εκτάσεις, έγκαιρα, πίσω στην τοπική κοινωνία.

Εξ’ άλλου, στο απότερο μέλλον τοποθετεί υφιστάμενη Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των ορυχείων της περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κοζάνης, την ολοκλήρωσή τους περί το έτος 2053. Ειδικότερα, οι εξορυκτικές εργασίες προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί στο Νότιο Πεδίο, στο Κύριο Πεδίο και στο Πεδίο Καρδιάς , κατά τα έτη 2039, 2044 και 2050, αντίστοιχα.

Τα παραπάνω αναφερόμενα είναι ανάγκη να συνδυαστούν με πρόσφατες  εξαγγελίες της κυβέρνησης για το μέλλον της ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί

 

1.Τι θα πράξουν τα Υπουργεία σας, κατά την δικαιοδοσία που τους αναλογεί, ώστε να συσταθεί Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π), η κρατικός φορέας, που θα αναλάβει την υποχρέωση, να ζητήσει από τη ΔΕΗ να μεταφερθούν στην δικαιοδοσία του, όλες οι εκτάσεις που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ, δια της μεθόδου των απαλλοτριώσεων , με σκοπό να αποδοθούν οι εν λόγω εκτάσεις πίσω στην τοπική κοινωνία;

 

  1. Τι θα πράξουν τα Υπουργεία σας, κατά την δικαιοδοσία που τους αναλογεί, ώστε οι ως άνω αποκαταστημένες εκτάσεις να αποδοθούν και να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους των απαλλοτριωμένων κοινοτήτων και τον όμορων οικισμών κατά προτεραιότητα;

 

3.Τι θα πράξουν τα Υπουργεία σας, κατά την δικαιοδοσία που τους αναλογεί, ώστε να χρηματοδοτηθεί και να επιταχυνθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ, η αποκατάσταση και η επαναπόδοση στην τοπική κοινωνία των απαλλοτριωμένων εκτάσεων από την ΔΕΗ;

 

4.Τι θα πράξουν τα Υπουργεία σας, κατά την δικαιοδοσία που τους αναλογεί, ώστε να αποκατασταθεί η πιθανή απώλεια οικονομικής ευημερίας για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που προκύπτει συμπερασματικά από την καθυστερημένη επαναπόδοση των αποκατεστημένων εδαφών στις αγροτικές τους χρήσεις;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΔΩ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο