19.3 C
Πτολεμαΐδα
25 Σεπτεμβρίου 2020Κοζάνη: Κραυγή αγωνιάς των κατοίκων για την μετεγκατάσταση της Ακρινής
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοζάνη: Κραυγή αγωνιάς των κατοίκων για την μετεγκατάσταση της Ακρινής

Την έμπρακτη συμπαράστασή τους στην ικανοποίηση του αιτήματος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετεγκατάστασης της Ακρινής, ζητούν με επιστολή τους ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ακρινής, Θεοχάρης Καζαντσίδης και το Τοπικό Συμβούλιο, την οποία απέστειλαν στον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος , τους βουλευτές της Π.Ε Κοζάνης, στον Περιφερειάρχη τον Δήμαρχο Κοζάνης και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ.

Στην επιστολή εκφράζεται , η ανησυχία των κατοίκων μέσω της επιστολής του Τοπικού Συμβουλίου  για την στασιμότητα που υπάρχει, στο θέμα της μετεγκατάστασης της  Ακρινής, ζητώντας την έμπρακτη συμπαράσταση ζητώντας για μια ακόμη φορά να προχωρήσουν οι διαδικασίες κάνοντας λόγω για εμπαιγμό των κατοίκων, εδώ και μια δεκαετία από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Επίσης  ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  μεταξύ άλλων στη συνεχιζόμενη επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων, του περιβάλλοντος, των έργων υποδομής της κοινότητάς και κυρίως στις ενέργειες και στις διεκδικήσεις  που έγιναν οι οποίες  ματαιωθούν , εάν δεν προχωρήσει  η μετεγκατάσταση.

Αναλυτικά η επιστολή

Η  μετεγκατάσταση της Ακρινής θεσμοθετήθηκε με τους νόμους 3937/2011 (άρθρο 28) και 4495/2017 (άρθρο 147) – οι οποίοι δεν τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα – στις διατάξεις των οποίων αναφέρεται ότι: Ν. 3937/2011 αρθ. 28 «Οι οικισμοί Ακρινής του Νομού Κοζάνης και Αναργύρων του Νομού Φλώρινας, που γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, καθώς και με χώρους εκτεταμένων αποθέσεων, λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε., μετεγκαθιστανται. για λόγους δημόσιας ωφέλειας που συνίσταται στην παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενεργείας και προς προστασία της ποιότητας ζωής, κατ` εφαρμογή των κειμένων διατάξεων περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, μεταλλείων και Μεταλλευτικού Κώδικα και συναφών διαδικασιών περί μεταφοράς οικισμών, οι οποίες, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της μετεγκατάστασης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη από τηνΈναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εκδιδομένων των, σε κάθε στάδιο, προβλεπόμενων για την πλήρωση των ανωτέρω σκοπών κανονιστικών πράξεων».

Ν. 4495/2017 αρθ. 147

«Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι την 30ή Απριλίου 2018 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δυο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα».

Δυνάμει των ανωτέρω προκύπτει ξεκάθαρα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (ήτοι την 31/3/2021) λήγει η προθεσμία των δέκα (10) ετών που ορίστηκαν με το νόμο 3937/2011 για την ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού μας , γεγονός που καθιστά άμεση και κατεπείγουσα την ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών από όλους σας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, διότι διαφορετικά υπονομεύεται εσείς οι ίδιοι όσα μέχρι σήμερα κατακτήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση , αφού υπάρχει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος να λήξει η παραπάνω προθεσμία και να υποβληθούμε και πάλι σε μια ατέρμονη διαδικασία τροποποίησης του νόμου , ορισμού μεγάλων παρατάσεων κ.λ.π. .

Επίσης , στην περίπτωση που αδρανήσετε , κινδυνεύουν ακόμα και να παρέλθουν οι προθεσμίες για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας , για την προσφυγή στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη . Αναγνωρίζουμε ότι η συγκυρία είναι δύσκολη , λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει υποβληθεί ολόκληρη η χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού , όμως η Ακρινή διέρχεται και μία δεύτερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και χρόνια , χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν ληφθεί μέτρα αποτροπής της κατάστασης αυτής και χωρίς να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις του τόπου , όπως αρμόζει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης . Άλλωστε, συμμορφούμενοι με τα μέτρα περιορισμού της κυβέρνησης, ματαιώσαμε και την προγραμματισμένη Συνέλευση των Κατοίκων με την παρουσία των φορέων της περιοχής, που είχε οριστεί για την 21η/3/2020. Η πρωτοβουλία για συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό μέχρι το τέλος Ιανουαρίου , όπως είχε αποφασιστεί στην συνάντηση φορέων της 07/12/2019 στο Δημαρχείο Κοζάνης , δεν ήταν η αναμενόμενη καθώς δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις στην επίλυση του θέματος της μετεγκατάστασης και κάτω από τις συνθήκες από τις οποίες έγινε της 08/02/2020 στο περιθώριο της ημερίδας για την απολιγνιτοποίηση που έγινε στην Πτολεμαΐδα. Είναι άγνωστο πότε θα είναι εφικτό να ορίσουμε εκ νέου μία Συνέλευση των Κατοίκων, λόγω της τραγικής περιόδου που διανύουμε . Αυτό όμως δεν μας δίνει το δικαίωμα να εφησυχάσουμε και να αφήσουμε το μέλλον της Ακρινής έρμαιο των καταστάσεων .

Είναι βέβαιο πλέον ότι η τραγική καθυστέρηση που υπάρχει στην ολοκλήρωση της μετεγκατάστασής μας , μόνο με γενναίες πολιτικές αποφάσεις μπορεί να λάβει τέλος, διαφορετικά οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες και σίγουρα δεν βαρύνουν την κοινωνία της Ακρινής, που εδώ και δεκαετίες πληρώνει ακριβά την συνεισφορά της στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας. Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στην παρούσα επιστολή μας , δεσμευόμενοι ο καθένας από την πλευρά του , για τις ενέργειες που θα γίνουν για την επίτευξη του στόχου μας και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει ο καθένας, θέτοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες αυτές, ώστε να καταστεί εφικτός ο συντονισμός των ενεργειών και να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα άμεσα. Την ανωτέρω επιστολή την εγκρίνει ομόφωνα τόσο ως προς το περιεχόμενό της, όσο και προς την αποστολή της το Συμβούλιο της Κοινότητας Ακρινής.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ: Σύνταξη – Δέσποινα ΑμαραντίδουΦόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

Ενεμφανίσθη ο Δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς! Εκπληκτικό!!

1. Ο κύριος Πλακεντάς στο τιμόνι του Δήμου Εορδαίας

Loading ... Loading ...

2. Πώς κρίνετε το επιτελείο συνεργατών του Δημάρχου κυρίου Πλακεντά

Loading ... Loading ...

3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!