Μέτρα για τον κορονοϊό: Έτσι θα λειτουργήσουν συνέδρια και εκθέσεις - Τι θα ισχύσει για τους παιδότοπους

Μέτρα για τον κορονοϊό: Έτσι θα λειτουργήσουν συνέδρια και εκθέσεις – Τι θα ισχύσει για τους παιδότοπους

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Από την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου του 2021 επιτρέπεται η διεξαγωγή των εμπορικών εκθέσεων/συνεδρίων με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 στις 6 π.μ. και σε αυτήν αναφέρονται τα εξής:

Η διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων επιτρέπεται με τους εξής κανόνες λειτουργίας:
Κανόνες εισόδου:
– Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:
[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή
[β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
– Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο 2 φορές την εβδομάδα, μία με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) και μία με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test), με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως εκάστοτε ισχύει.
– Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

251626 f8709a9540 937028ad5fe9cf54

Κανόνες λειτουργίας:
– Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους και εντός των εκθετηρίων.
– Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση, σύμφωνα με το σημείο 16.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας:
– Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
– Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.
– Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
– Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.
– Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και των εξοπλισμών.
– Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll-ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
– Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων.

• Επιτρέπεται η διεξαγωγή της εκδήλωσης Athens Flying Week στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2021 με τους ακόλουθους κανόνες:
Κανόνες εισόδου στην εκδήλωση
– Η είσοδος στη Ζώνη VVIP/VIP, καθώς και στη Ζώνη 1 επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:
[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή
[β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
– Η είσοδος στην Ζώνη 2 επιτρέπεται και σε μη εμβολιασμένους που επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας:
– Ανώτατο όριο επισκεπτών ανά ώρα επιδείξεων 10.000 εκ των οποίων οι 5.000 είναι καθήμενοι.
– Είσοδος οχημάτων από τρεις ξεχωριστές πύλες εισόδου, προκειμένου να διενεργείται ο έλεγχος των επισκεπτών.
– Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.
– Είσοδος με εφάπαξ ηλεκτρονικό εισιτήριο με προκαθορισμένη ώρα προσέλευσης.
– Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
– Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.
– Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των καθισμάτων.
– Υποχρεωτική χρήση μάσκας
– Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
– Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll-ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
– Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων.
• Διεξαγωγή συνεδρίων με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου) σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Παιδότοποι
Επίσης στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι από την Δευτέρα, 30 Αυγούστου στις 6 π.μ έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου στις 6 π.μ για τους παιδότοπους ισχύουν τα εξής:

251626 23610432e6 8bb6d31e95a71312
Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες παιδότοπου οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος 19, (Παραρτήματα)το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
• Λειτουργία παιδότοπων σε υπαίθριο χώρο με τους ακόλουθους κανόνες:
-Ένα παιδί ανά 5 τ.μ.
-Έως 2 σύνοδοι με μάσκα στον χώρο αναμονής
• Λειτουργία παιδότοπων σε εσωτερικό χώρο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 με τους ακόλουθους κανόνες:
-Ένα παιδί ανά 5 τ.μ.
-Έως 2 σύνοδοι με μάσκα στον χώρο αναμονής
-Η είσοδος για τους συνοδούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:
– [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή
– [β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
– Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιασθεί πλήρως υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο 2 φορές την εβδομάδα, μία με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και μία με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test), με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως εκάστοτε ισχύει.
• Στα τραπεζοκαθίσματα ισχύουν οι όροι του σημείου 16 της παρούσας (εστίαση).

Κοινοποιήστε το άρθρο