22 C
Πτολεμαΐδα
29 Σεπτεμβρίου 2020Καλλιόπη Βέττα: Κοινοβουλευτική ερώτηση για το αδιέξοδο με την τηλεθέρμανση σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα
ΕΟΡΔΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Καλλιόπη Βέττα: Κοινοβουλευτική ερώτηση για το αδιέξοδο με την τηλεθέρμανση σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

«Αναγκαιότητα για πλήρη κάλυψη των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα»
Η τηλεθέρμανση είναι μια διαδικασία παροχής θερμικής ενέργειας με την αξιοποίηση της θερμότητας που παράγεται από την καύση λιγνίτη στους σταθμούς της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Με αυτό τον τρόπο δίνεται στους συνδεδεμένους καταναλωτές μια προσιτή και περιβαλλοντικά ασφαλής λύση για τη παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού
Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης, διαχειρίζεται από τις αρμόδιες δημοτικές επιχειρήσεις των δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, οι οποίοι μέσω των διαχρονικών επενδύσεων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στις εγκαταστάσεις, τα δίκτυα και τα λεβητοστάσια προσφέρουν στους δημότες τους την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Οι πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για την βίαιη απολιγνιτοποίηση έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Νομού Κοζάνης. Ιδιαίτερα δε, όταν λίγους μήνες πριν την σχεδιαζόμενη παύση λειτουργίας όλων των μονάδων, πλην μιας που θα συνεχίσει έως το 2028, δεν υπάρχει κανένα κοστολογημένο σχέδιο για την επομένη ημέρα, σχέδιο που να ενσωματώνει τη μέριμνα για τους εργαζομένους και την τοπική οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και την περιβαλλοντική ισορροπία.
Στον τομέα της τηλεθέρμανσης, η ανησυχία όλων εδράζεται στο αν το σύστημα θα αντιμετωπίσει προβλήματα ροών λόγω της επικείμενης διακοπής λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων οι οποίες συνεισφέρουν στο ενεργειακό μείγμα.
Η κυβέρνηση, δια των αρμοδίων Υπουργών, υποσχέθηκε στις 8.2.20, αδιάλειπτη λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων και μη πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών από τη μετάβαση στο φυσικό αέριο.
Με ανακοίνωση του, στις 29.4.20, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε ότι θα διασφαλιστεί από την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) η παροχή του απαιτούμενου θερμικού φορτίου με φυσικό αέριο σε αντικατάσταση του φορτίου που σήμερα παρέχεται από τους θερμικούς σταθμούς της ΔΕΗ. Ωστόσο, η προοπτική ιδιωτικοποίησης της ΔΕΔΑ, όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, εγείρει εύλογες αμφιβολίες για το αν ο νέος ιδιοκτήτης ακολουθήσει τη συγκεκριμένη δέσμευση ή υιοθετήσει άλλο επιχειρηματικό σχέδιο που θα αποκλείει αυτές τις περιοχές, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι εξαιρούνται από το δίκτυο του φυσικού αερίου.
Παράλληλα, γίνεται μια γενικόλογη αναφορά ότι θα ληφθεί πρόνοια για τα νέα έργα τηλεθέρμανσης χωρίς να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση των αναγκαίων πρωτοβουλιών.
Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, προκάλεσε τις εύλογες αντιδράσεις των θεσμικών φορέων και των κατοίκων της ΠΕ Κοζάνης οι οποίοι, λόγω της ισχυόντων δεδομένων, προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Είναι πρόσφατες ακόμη οι ανακοινώσεις των δημοτικών συμβουλίων, των δημοτικών επιχειρήσεων και των σωματείων εργαζομένων στην τηλεθέρμανση, για τα προβλήματα που υπάρχουν στην διαδικασία: μη ένταξη των μονάδων στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, αποκλεισμός μονάδων και ελλιπής συντήρηση τους από τη ΔΕΗ με αποτέλεσμα να προσφεύγουν αναγκαστικά σε χρήση πετρελαίου για την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.
Με κοινοβουλευτική ερώτηση, κοινοποίησα το υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία περιμένουν απαντήσεις. Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρεται, μόνο για τον Δήμο Κοζάνης και την περίοδο θέρμανσης 2019-20, απαιτήθηκε η καύση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου για την λειτουργία της τηλεθέρμανσης, συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ τα οποία επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό.
Στην Κοζάνη με την, από 8.5.20, επιστολή του Δημάρχου κ. Λάζαρου Μαλούτα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέθηκαν πλείστα ερωτήματα για την πρόθεση της κυβέρνησης να μεριμνήσει ουσιαστικά για το ζήτημα της αδιάλειπτης τηλεθέρμανσης.
Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, για το διάστημα μέχρι την διακοπή της λειτουργίας των μονάδων ΙΙΙ, ΙV (τέλος του 2022) και V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης (τέλος του 2023) που τροφοδοτούν το σύστημα. Το συγκεκριμένο γεγονός πλήττει την αξιοπιστία του συστήματος ενώ, ήδη, με τα προβλήματα λειτουργίας των συγκεκριμένων μονάδων, πολλές φορές, δεν συνεισέφεραν στο ενεργειακό μίγμα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη χρήση πετρελαίου, όπως ήδη αναφέρθηκε.
Επίσης, γίνεται αναφορά, στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ 2014-20 για τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου, ενώ πλείστα ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου για την Κοζάνη, έπεται του σχεδιασμού για το κλείσιμο των μονάδων ΙΙΙ και IV του Αγίου Δημητρίου.
Στην Πτολεμαΐδα, στο ενεργειακό μείγμα που απαιτείται για την λειτουργία της τηλεθέρμανσης, η καύση του λιγνίτη έχει ήδη μικρή συνεισφορά , καθώς η μονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς που τροφοδοτεί το σύστημα, παρείχε για το 2019, το 18,93% του συστήματος, σε αντίθεση με το φυσικό αέριο που παρείχε το 57,10%. Για τον Μάρτιο του 2020 δε, η συμμετοχή του λιγνίτη ανήλθε στο 4,17%.
Όμως, το μεγάλο πρόβλημα αφορά το κενό τροφοδοσίας της θερμότητας της τηλεθέρμανσης τη χειμερινή περίοδο 2021-22 καθώς εντός του 2021 εξαντλούνται οι 32.000 ώρες των Μονάδων ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, ώρες τις οποίες είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την αύξηση του ορίου από τις 17.500 που ίσχυε προηγουμένως.
Ωστόσο, η λειτουργία της Πτολεμαΐδας V θα ξεκινήσει το 2022 ενώ η προβλεπόμενη διασύνδεση του αγωγού φυσικού αερίου θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2022.
Οι εναλλακτικές λύσεις αναπλήρωσης αντίκεινται σε τεχνοοικονομικά κριτήρια, που καθιστούν απαγορευτική όποια άλλη σκέψη, γεγονός που αφήνει ως μοναδική εφικτή λύση την συνέχιση λειτουργίας των μονάδων ΙΙΙ και V του ΑΣ Καρδιάς έως ότου λειτουργήσει η Πτολεμαΐδα V. Ωστόσο, από την κυβέρνηση δεν προκύπτει τέτοια πρόθεση
Τέλος, προκύπτει σοβαρό ζήτημα από την ανακοίνωση για πλήρη υποκατάσταση της λιγνιτικής συμπαραγωγής από το φυσικό αέριο, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν αποδοτικότερη η πλήρης παύση της τηλεθέρμανσης, καθώς το κόστος για τις δημοτικές επιχειρήσεις από την αγορά φ.α., θα είναι υπερπολλαπλάσιο της σημερινής κατάστασης.
Επειδή η τηλεθέρμανση είναι μια προσιτή και περιβαλλοντικά ασφαλής λύση, σε μια περιοχή με χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο
Επειδή η τηλεθέρμανση αφορά το σύνολο των δημοτών των προαναφερθέντων περιοχών, που θα πληγούν ανεπανόρθωτα από μια δυσλειτουργία του συστήματος
Επειδή η δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να γίνεται πεδίο εφαρμογής «στοιχήματος» και στον τομέα της τηλεθέρμανσης,
Επειδή η δυτική Μακεδονία δεν πρέπει να πληρώσει τη βίαιη και πρόχειρη απολιγνιτοποίηση που εξήγγειλε η κυβέρνηση,
Ερωτάσθε:
Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διακοπή στην τηλεθέρμανση, ούτε αύξηση του κόστους θέρμανσης για τους δήμους και τους δημότες της ΠΕ Κοζάνης;
Πώς θα αντιμετωπίσετε το μεγάλο πρόβλημα της μη συμβολής των μονάδων του Αγίου Δημητρίου στο σύστημα τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, πρόβλημα που δημιουργεί αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις στον Δήμο;
Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ 2014-2020 ώστε να συμπεριλαμβάνει τα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στο δίκτυο φυσικού αερίου στην Κοζάνη;
Γιατί ο σχεδιασμός υλοποίησης του δικτύου φυσικού αερίου στην Κοζάνη προβλέπει μεταγενέστερη λειτουργία σε σχέση με την παύση των μονάδων; Τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα;
Πώς θα καλύψετε το κενό τροφοδοσίας της θερμότητας στην Πτολεμαΐδα για το 2021-22;
Εξετάζετε το ενδεχόμενο μεταβατικής λειτουργίας του ΑΗΣ Καρδιάς έως ότου λειτουργήσει η Πτολεμαΐδα V;
Πως αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι η αντικατάσταση του λιγνίτη από το φυσικό αέριο, θα προκαλέσει πρόβλημα στην επιβίωση της τηλεθέρμανσης;
Τι θα γίνει με τα νέα έργα τηλεθέρμανσης; Υπάρχει σαφές πλαίσιο υλοποίησης; Τι περιλαμβάνει;

Η ερωτώσα βουλευτής

Βέττα ΚαλλιόπηΦόρτωση....

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνει στη δημοσιότητα αναλυτικά την  εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού. Η εικόνα ως προς τα  κρούσματα και τα ύποπτα κρούσματα για κορωνοϊό στην Δυτική Μακεδονία σήμερα (Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020) στα νοσοκομεία της Περιφέρειας έχει ως εξής:…

Ενεμφανίσθη ο Δήμαρχος, ο κύριος Πλακεντάς! Εκπληκτικό!!

1. Ο κύριος Πλακεντάς στο τιμόνι του Δήμου Εορδαίας

Loading ... Loading ...

2. Πώς κρίνετε το επιτελείο συνεργατών του Δημάρχου κυρίου Πλακεντά

Loading ... Loading ...

3. Σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκετε

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!