ΠΟΠ – ΟΤΑ: Υπέγραψε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΠΟΠ – ΟΤΑ: Υπέγραψε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΠΟΠ – ΟΤΑ: Υπέγραψε νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Την Τρίτη 19 Απριλίου 2022, η ΠΟΠ – ΟΤΑ υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που αφορά τους Αορίστου χρόνου και τους Ορισμένου χρόνου εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α., καθώς επίσης και την Ειδική Σ.Σ.Ε. που αφορά το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου (Μόνιμους Υπαλλήλους).

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΠΟΠ – ΟΤΑ:

Στις πιο πάνω Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας υπάγεται το Μόνιμο Προσωπικό και το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου χρόνου όλων όσων απασχολούνται σε Δήμους, Ιδρύματα, Συνδέσμους, στα Νομικά πρόσωπα, τους Οργανισμούς που επιχορηγούνται ή εξαρτώνται από τους Δήμους.

Μετά από τέσσερα (4) χρόνια από την τελευταία Σ.Σ.Ε. έχουμε και πάλι υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που διασφαλίζουν τους όρους και τις συνθήκες Εργασίας εργαζόμενων στους Δήμους.

Αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά στους Συλλόγους- Μέλη που ανήκουν στην Δύναμη της Ομοσπονδίας Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α., όπως προκύπτει από το Μητρώο Μελών μας.
Σε κάθε περίπτωση σε τέτοιες δύσκολες περιόδους είναι θετικό το γεγονός ότι υπεγράφησαν οι πιο πάνω Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Κοινοποιήστε το άρθρο