pyrosvestiki akadimia ptolemaidas

Πτολεμαΐδα: Προσλήψεις στη Πυροσβεστική Ακαδημία

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσλήψεις στη Πυροσβεστική Ακαδημία με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Πτολεμαΐδα

Η Πυροσβεστική Ακαδημία, για τη Σχολή Πυροσβεστών- Παράρτημα Πτολεμαΐδας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα Ν. Κοζάνης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα με την εξής, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 και στο σχετικό Παράρτημα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Πυροσβεστών- Παράρτημα Πτολεμαΐδας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Εορδαίας καθώς και στο Διαύγεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παράρτημα Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, 25ης Μαρτίου 100, Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Παραρτήματος,
υπόψιν Πυραγού κ. Κυνηγόπουλου Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 24633-50905, 24633-50900 κατά τις ώρες 08.00-14.00΄). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 03-09-2019 έως και 12-09-2019.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο