ΟΑΕΔ: Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας για 13.000 νέους ανέργους

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

Δύο νέα προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα σε 13.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 και 25-29 ετών να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τεσσάρων μηνών σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας, ξεκίνησαν από τον ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων γίνονται αποκλειστικά το oaed.gr

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ από σήμερα 22/8/2016 (ώρα 12η μεσημβρινή) και μέχρι την κάλυψη των θέσεων του προγράμματος (με καταληκτική ημερομηνία τις 22/9/2016). Τα προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις και εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αφορούν αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ για κάθε ημέρα άσκησής τους  και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ. Οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης Εργασιακής Εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών (θα εκδοθεί αντίστοιχη Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις επιχειρήσεις πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης). Οι ωφελούμενοι Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι οικονομικά ανενεργοί πολίτες ή άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Οι οικονομικά ανενεργοί νέοι καλούνται να εγγραφούν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι, δεν θα πρέπει να είναι φοιτητές ή σπουδαστές ούτε να έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαιρούνται οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας). Ο έλεγχος των 100 ημερών ασφάλισης γίνεται από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, μέσω του ΑΜ ΙΚΑ, το οποίο έχουν δηλώσει ή δύναται να δηλώσουν μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων, επιδεικνύοντας στην Υπηρεσία το βιβλιάριο ασθενείας του ΙΚΑ. Οι άνεργοι νέοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους –ΑΣΔ και βιογραφικό αναρτημένο στο portal του Οργανισμού- προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής των τελικών ωφελούμενων. Έμφαση θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους νέους από τους οποίους θα καλυφθεί το 60% επί του αριθμού των θέσεων. Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων. Ακολουθούν οι άνεργοι με την μεγαλύτερη, σε ημέρες, εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ Η τοποθέτηση των ασκουμένων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας γίνεται σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης τους (με βάση τον τίτλο σπουδών τους) ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτίσει με τον εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Οι τοποθετήσεις των ωφελούμενων ανέργων νέων θα γίνει βάσει των πινάκων Κατάταξης Ωφελουμένων-Ασκουμένων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις και με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους ανά Περιφερειακή Ενότητα οι οποίοι διακρίνονται σε δυο επιμέρους πίνακες: ο ένας αφορά στους μακροχρόνια ανέργους και ο δεύτερος στους υπόλοιπους ανέργους. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία -ΚΠΑ2- σύμφωνα με όσα ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως ασκούμενοι, νέοι που είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα άτομα ομόρρυθμοι εταίροι σε  Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε  Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε, μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην ΚΟΙΝΣΕΠ) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Εργοδότες – Διαδικασία υπαγωγής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης του προσωπικού της (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε επιχείρηση ή εργοδότης μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για έναν έως και 10 ασκούμενους ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί (για έναν ωφελούμενο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με προσωπικό έως τρία άτομα, για δύο ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 4-9, για τρεις ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 10-19, για πέντε ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 20-30, για οκτώ ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό 31-50 και για 10 ωφελούμενους επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων). Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα κληθούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος– εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων (Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία. Η ηλεκτρονική αίτηση λαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι κατανεμηθείσες θέσεις, τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ». Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων η ηλεκτρονική αίτηση τίθεται σε στάδιο «ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ». Εφόσον η επιχείρηση πληροί τους όρους του προγράμματος, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2 προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοματοποιημένα, μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ-αναζητούντες εργασία με ΑΣΔ- ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή και σύμφωνα με το ΑΣΔ. Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, δηλαδή δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), οφείλουν να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 όπου ανήκουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ΑΦΜ) και να τον προμηθευτούν, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συμφωνητικό Μετά την υπόδειξη των ανέργων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι άνεργοι όσο και οι εργοδότες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να υπογράψουν, το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, συμφωνητικό συνεργασίας. Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του ΟΑΕΔ (εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 μετά από εξουσιοδότηση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ), του Εργοδότη και του Ασκουμένου, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των ωφελουμένων-ασκουμένων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Δημόσιας Πρόσκλησης του προγράμματος. Υπεύθυνος- επιβλέπων της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορίζεται ο εργοδότης ή άλλος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολείται με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας, και διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με την ειδικότητα του ασκούμενου ή συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο όπου θα εκπαιδευτεί ο ασκούμενος. Διάρκεια προγράμματος Η εργασιακή εμπειρία γίνεται με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών. Ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή), χωρίς να είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή  έως και την 6η ώρα πρωινή. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στις 88 ημέρες και ελέγχεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 αλλά και από το ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του ΟΑΕΔ. Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και την ίδια για κάθε ημέρα άσκησης. Τα δύο προγράμματα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης των δύο προγραμμάτων, περιλαμβάνονται στις Δημόσιες Προσκλήσεις Νο 8/2016 και Νο 9/2016 που έχουν αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

ΠΗΓΗ:www.dikaiologitika.gr

Δείτε Επίσης

Στο εθνικό τυπογραφείο απέστειλαν την Τετάρτη η αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ την προκήρυξη 8Κ/2021 με 120 μόνιμες θέσεις. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού-Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, η προκήρυξη θα εκδοθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στις επόμενες δέκα μέρες. Σύμφωνα με πηγές του ΑΣΕΠ η διαδικασία υποβολής του ΑΣΕΠ θα ξεκινήσει ανάμεσα στις 4 με 8 Οκτωβρίου με πιθανότερη ημερομηνία την Τρίτη 5 Οκτωβρίου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στους πίνακες που ακολουθούν:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 8Κ/2021: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 120 μόνιμες θέσεις

Στο εθνικό τυπογραφείο απέστειλαν την Τετάρτη η αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΣΕΠ την προκήρυξη 8Κ/2021 με 120 μόνιμες θέσεις.  Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα »
26O προσλήψεις (8μηνα) στο ΛΚΔΜ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

26O προσλήψεις (8μηνα) στο ΛΚΔΜ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 4 του

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 5.000 θέσεις με μισθό μέχρι 699,75 ευρώ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑΕΔ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για 5.000 θέσεις με μισθό μέχρι 699,75 ευρώ

Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για το νέο 12μηνης διάρκειας «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών

Διαβάστε περισσότερα »
ΔΕΗ: Προκήρυξη 169 προσλήψεις αορίστου χρόνου- ειδικότητες
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΗ: Προκήρυξη για 169 προσλήψεις αορίστου χρόνου- Ποιες ειδικότητες αφορούν

Σε προσλήψεις 169 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρόκειται να προχωρήσει η ΔΕΗ, με προκήρυξη που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα »
ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 30 ετών & άνω- Έμφαση στις γυναίκες
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους 30 ετών & άνω- Έμφαση στις γυναίκες

Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 5.000 ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες, σε 6 περιφέρειες Τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα »
Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον αγροτικό τομέα - Υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ & Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον αγροτικό τομέα – Υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας- Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Αύριο, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 στις 3 μ.μ. αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ στον αγροτικό τομέα για 100 ανέργους. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Καινοτόμες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida