Τα Lidl προσφέρουν 51 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Δείτε εδώ τις θέσεις