αρχείο λήψης 3

Δείτε τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για τις 74 θέσεις εργασίας, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πινάκας επιτυχόντων, διοριστέων & Επιλαχόντων – (Εργάτες ΥΕ)

Πινάκας επιτυχόντων, διοριστέων & Επιλαχόντων – (Σχεδιαστές ΔΕ)

Πινάκας Απορριπτέων Εργατών

ΥΕ Πινάκας Απορριπτέων Σχεδιαστών ΔΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο