Ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου η κατάθεση πινακίδων αυτοκινήτων και δικύκλων προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.