Αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες Εορδαίας. Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» το έργο «Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 375.100,00 € .

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας – Μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  την 16 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση του πρώην δημοτικού καταστήματος Βερμίου.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 

 1. Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Αλλαγή χρηστών στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού για την εκτέλεση έργου Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 1. Αίτημα Δημότη για εγκατάσταση ράμπας στην είσοδο Ιατρείου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφωνητικού για την παραλαβή ενός σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακής μελέτης

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 16-10-20 και ώρα  5-9 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged