3 C
Πτολεμαΐδα
26 Νοεμβρίου 2020Προτάσεις για ανταγωνιστικότητα και ηλεκτροκίνηση παρουσίασε η ΔΕΗ στην ημερίδα του Υπερταμείου 1
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προτάσεις για ανταγωνιστικότητα και ηλεκτροκίνηση παρουσίασε η ΔΕΗ στην ημερίδα του Υπερταμείου

Πέντε προτάσεις για την ανάπτυξη πιθανών συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. κατέθεσε η ΔΕΗ στο πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης εργασίας, εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα, ενώ παρουσίασε και πρόταση για ένα συνολικό πακέτο στην ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ημερίδα της ΕΕΣΥΠ, η ΔΕΗ παρουσίασε τα εξής σημεία:

 Η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τρία κύρια κανάλια για την επικοινωνία με τους πελάτες της: τα καταστήματά της (περισσότερα από 100 στο σύνολο της χώρας), τον λογαριασμό (έγχαρτο και ηλεκτρονικό, 6 ή 12 φορές ανά έτος) και τον διαδικτυακό της τόπο. Αντίστοιχα κανάλια χρησιμοποιούν και πολλές από τις υπόλοιπες θυγατρικές. Προτείνουμε την αξιοποίηση όλων αυτών των καναλιών επικοινωνίας για παροχή υπηρεσιών μιας θυγατρικής σε πελάτες άλλης (one stop shop), ενημέρωση των πελατών των θυγατρικών με κατάλληλα μηνύματα για νέα προϊόντα, για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και γενικότερα για προβολή των θέσεων κάθε θυγατρικής μέσα από το σύνολο αυτών των καναλιών.

 Η ΔΕΗ διαθέτει εμπειρία σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και εγκαταστάσεων, γενικότερα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Δεδομένων των υποχρεώσεων που έχουν όλες οι θυγατρικές για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (η αθέτηση των οποίων συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις), προτείνουμε την παροχή τέτοιων υπηρεσιών στις υπόλοιπες θυγατρικές.

 Η ΔΕΗ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και διαθέτει πληθώρα ακινήτων. Ωστόσο, οι επιχειρησιακές της ανάγκες αλλάζουν και σε αρκετές περιπτώσεις ακίνητα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αντιθέτως δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε συγκεκριμένες περιοχές. Πιστεύουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με πολλές από τις άλλες θυγατρικές. Προτείνουμε τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης ακινήτων μιας θυγατρικής από άλλη.

 Η ΔΕΗ συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικά προγράμματα ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα Η2020 και στα πλαίσια διμερών κρατικών συνεργασιών). Έχοντας εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων, μπορεί να ηγηθεί και να συμβουλεύσει όσους επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις και να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα. Διατηρεί επαφές με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, αλλά και με πλήθος διεθνών ερευνητικών φορέων, με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

 Η ΔΕΗ μπορεί να παράσχει υπηρεσίες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Επιπλέον, διαθέτει μια ειδική μονάδα (το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων), που μπορεί να προσφέρει πιστοποιημένες και άτυπες δοκιμές υλικών, αλλά και επιθεώρηση βιομηχανικού εξοπλισμού τόσο στη φάση της βιομηχανοποίησης στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών όσο και στον τόπο έργων.

Σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες και δυνατότητες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και «εμπειρίας» του πελάτη, η ΔΕΗ κινήθηκε σε τρεις άξονες:

 Στο πεδίο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας ανέφερε:

o Το νέο ETRM (Energy Trading and Risk Management), με το οποίο θα μπορεί να διενεργεί με πλέον αποτελεσματικό τρόπο συναλλαγές αγοραπωλησιών ηλεκτρικής ενέργειας (στα πλαίσια του Target Model και των αγορών που προβλέπει), δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, φυσικού αερίου κ.λπ.

o Τη συνεχή προσπάθεια του περιορισμού της έγχαρτης επικοινωνίας. Ενδεικτικά ανέφερε:

– Την υλοποίηση ψηφιακών υπογραφών που επέτρεψαν την κατάργηση των έγχαρτων εκκαθαριστικών μισθοδοσίας, την υλοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικών λογαριασμών κ.λπ.

– Την υλοποίηση συστήματος E-learning, που επιτρέπει στους εργαζομένους να εκπαιδεύονται στον χρόνο της επιλογής τους, να εξετάζονται και να πιστοποιούνται. Από τα πρώτα θέματα που καλύφθηκαν ήταν η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.

– Την ηλεκτρονική αξιολόγηση προσωπικού με τρία επίπεδα αξιολογητών, με κριτήρια προσαρμοσμένα στην κατηγορία κάθε αξιολογούμενου, με τεκμηρίωση της βαθμολογίας ανά κριτήριο και με σχόλια τόσο τυποποιημένα από κατάλληλη λίστα, όσο και ελεύθερα.

 Στο πεδίο της βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη επεσήμανε την ενίσχυση του E-bill (ηλεκτρονικός λογαριασμός που ήδη επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους σε smart phones, tablets και desktops, να έχουν ανά πάσα στιγμή το ιστορικό λογαριασμών ενός έτους και να πληρώνουν με οποιαδήποτε κάρτα χωρία καμία χρέωσή τους), στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πελάτη περιλαμβανομένης και της συμβολαιοποίησης, δηλαδή της «υπογραφής» συμβολαίων μετά από αλλαγή κατοικίας.

 Τέλος, παρουσίασε μια καινοτόμα ιδέα που αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας Συνολικής Υπηρεσίας Μαζικών Μετακινήσεων, που θα περιλαμβάνει:

o Ηλεκτροκίνητα οχήματα

o Δίκτυο φόρτισης

o Ηλεκτρική ενέργεια με εγγύηση προέλευσης ΑΠΕ, εάν αυτό είναι επιθυμητό

o Συντήρηση οχημάτων

Υπογραμμίζεται ότι στη δεύτερη συνάντηση εργασίας μεταξύ των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ συμμετείχαν οι διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ, και συγκεκριμένα: ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ, ΕΤΑΔ, ΑΕΔΙΚ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ-HELEXPO, ΕΛΤΑ, Ελληνικές Αλυκές, ΟΚΑΑ και ο όμιλος ΟΑΣΑ.

Όπως επισημάνθηκε, η ΕΕΣΥΠ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και στη στρατηγική και στις δράσεις σχετικά με την προώθηση της τεχνολογίας και της ψηφιακής σύγκλισης. Τέλος, στη δεύτερη ενότητα της συνάντησης, η ΕΕΣΥΠ παρουσίασε τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει το μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης των αντίστοιχων κλάδων ενδιαφέροντος. Ψηφιακές υπηρεσίες, αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και εν γένει επιχειρησιακή ψηφιοποίηση, διασύνδεση και ασφάλεια συστημάτων, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων θα είναι οι βασικοί άξονες που οι εταιρείες θα πρέπει να ενσωματώσουν στην ψηφιακή στρατηγική τους.

πηγήΦόρτωση....
Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 6981893715, στο facebook , μέσω email στο info@eordaialive.com.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Για τα προβλήματα με την διακοπή της τηλεθέρμανσης στην περιοχή…

Πρέπει να δημιουργηθεί Νομός Εορδαίας με Πρωτεύουσα την Πτολεμαΐδα;

    Συνολικά ψήφισαν: 1210

Loading ... Loading ...

Eordaialive στην καρδία της Κοινωνίας!