25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Ε.Π. ΕΠΑλΘ 2014-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στην Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και εδαφικής Συνοχής» με τίτλο «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών»

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και
Θάλασσα 2014-2020» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή προτάσεων στην Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και εδαφικής
Συνοχής» με τίτλο «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών
περιοχών»,

καλεί

τους μελετητές – γραφεία συμβούλων της Δυτικής Μακεδονίας, να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την «Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος», που έχει
αναρτηθεί στο https://forms.gle/Q9XG7aPh1TbP5vFr8 προκειμένου να έχουν τη
δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ενημερωτική εκδήλωση για την εν λόγω πρόσκληση.
Στην εκδήλωση θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις – δυνατότητες επενδυτικών ευκαιριών για
τους δυνητικούς δικαιούχους από την Πρόσκληση, ο οδηγός εφαρμογής και τα
Παραρτήματα, ενώ θα δοθούν και οι απαιτούμενες διευκρινήσεις για την ορθή υποβολή
των αιτήσεων στήριξης από τους συμβούλους.
Η Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα :www ankoleader.gr
και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ 10/11/2021.
Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΑΝΚΟ, Φον Καραγιάννη 1-3
Κοζάνη, Αίθουσα Συσκέψεων (3 ος όροφος) και στην περίπτωση που η συμμετοχή είναι
μεγάλη, θα προγραμματιστούν περισσότερες από μία συναντήσεις, ώστε να τηρούνται τα
μέτρα προστασίας COVID.

Κοινοποιήστε το άρθρο