Ποια χρέη στο Δημόσιο μπορούν να παραγραφούν

Ποια χρέη στο Δημόσιο μπορούν να παραγραφούν

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Σε ελεγκτικό κλοιό θα βρεθεί το επόμενο διάστημα η περιουσιακή κατάσταση όλων των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Στόχος είναι να ξεχωρίσουν οι οφειλές που θεωρούνται ότι είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, δηλαδή είναι αδύνατον να εισπραχθούν και θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να διαγραφούν από αυτές που μπορούν να εισπραχθούν.

Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κοινοποιούνται οι φορολογικές διατάξεις του νέου νόμου 4820/21, που περιγράφουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις αλλά και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι οφειλές θα χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης και θα διαγράφονται.

Ειδικότερα:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη και διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για πτωχό.

β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της.

γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.

Προκειμένου για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν.
Εφόσον πρόκειται για οφειλές άνω του 1,5 δισεκ. ευρώ, οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων, από την οποία και ελέγχονται. Αν κρίνεται αναγκαίο, έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και στις πράξεις της παρούσας που αφορούν συνολική βασική οφειλή κατώτερη του ως άνω ποσού.Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:
α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,

β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,

γ) δεσμεύονται στο σύνολο τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προσώπων .

Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμό και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης.

Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα μερικής ή ολικής ικανοποίησής της είτε από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.
Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, δύνανται να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν και πριν από την παρέλευση της προθεσμίας εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης,

β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον με τα κράτη μέλη της Ε.Ε.,

γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων,

δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης μπορούν να διαγραφούν, εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,

β. οφειλές ανά φορολογούμενο μικρότερες του ποσού του εκάστοτε ελάχιστου ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούμενος.

Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν. Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων από την οποία και ελέγχονται.

www.ertnews.gr

Δείτε Επίσης

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας πολλών ταχυτήτων - Τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας πολλών ταχυτήτων – Τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας πολλών ταχυτήτων – Τι ισχύει ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος   Τέλη κυκλοφορίας… πολλών ταχυτήτων καλούνται να πληρώσουν οι κάτοχοι οχημάτων για το 2022: Η

Διαβάστε περισσότερα »
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ   Στα πλαίσια του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΠΕΚ για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, παρουσιάστηκε ένα δίωρο εργαστήριο με θέμα

Διαβάστε περισσότερα »
Φώφη Γεννηματά: Πέρασαν οι πρώτες δύσκολες ώρες – Μέχρι πότε θα παραμένει στο νοσοκομείο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φώφη Γεννηματά: Πέρασαν οι πρώτες δύσκολες ώρες – Μέχρι πότε θα παραμένει στο νοσοκομείο

Φώφη Γεννηματά: Πέρασαν οι πρώτες δύσκολες ώρες – Μέχρι πότε θα παραμένει στο νοσοκομείο Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό και θα νοσηλεύεται ακόμα για ένα μικρό χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα »
Επιστρεπτέες προκαταβολές: Έρχεται ο λογαριασμός - Ποιοι και πόσα θα πρέπει να επιστρέψουν
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστρεπτέες προκαταβολές: Έρχεται ο λογαριασμός – Ποιοι και πόσα θα πρέπει να επιστρέψουν

Επιστρεπτέες προκαταβολές: Έρχεται ο λογαριασμός – Ποιοι και πόσα θα πρέπει να επιστρέψουν   Έρχεται ο λογαριασμός για τις επιστρεπτέες προκαταβολές μέσα στον Οκτώβριο, καθώς αναμένεται να αναρτηθούν τα σχετικά ποσά στο

Διαβάστε περισσότερα »
Με 9 τρόπους οι χάκερ αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με 9 τρόπους οι χάκερ αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς!

Με 9 τρόπους οι χάκερ αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς! Πανδημία οι ηλεκτρονικές απάτες από χάκερ που αρπάζουν τραπεζικές καταθέσεις με «αθώα» μηνύματα Με 9 τρόπους οι χάκερ από την Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα »
Χωρίς ντροπή ετοιμάζονται να τιμήσουν τον Αλή Πασά σαν… ήρωα του ’21!
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χωρίς ντροπή ετοιμάζονται να τιμήσουν τον Αλή Πασά σαν… ήρωα του ’21!

Χωρίς ντροπή ετοιμάζονται να τιμήσουν τον Αλή Πασά σαν… ήρωα του ’21! Απίστευτη πρόκληση υπό την αιγίδα της Γιάννας Γιάννα Αγγελοπούλου Τη διεξαγωγή του συνεδρίου για τον Αλή Πασά, από 22

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida