Ενημέρωση με νέα και ειδήσεις από Πτολεμαΐδα, Εορδαία, Κοζάνη, Ελλάδα και από όλο τον κόσμο

Περιφέρειες-κορωνοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν τα συλλογικά τους όργανα (εγκύκλιος)

Περιφέρειες-κορωνοϊός: Πώς θα λειτουργήσουν τα συλλογικά τους όργανα (εγκύκλιος)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Eνημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19, παρέχει μέσω σχετικής εγκυκλίου το ΥΠΕΣ.

Τα συλλογικά όργανα των περιφερειών στα οποία αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος είναι τα κατωτέρω:

 Εκτελεστική επιτροπή,
 Περιφερειακό συμβούλιο,
 Οικονομική επιτροπή,
 Αποφασιστικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου,
 Περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης.

Λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), με το οποίο κυρώθηκε η από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου (η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ):

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Επομένως η συνεδρίαση και λήψη απόφασης των συλλογικών οργάνων των περιφερειών μπορεί να λαμβάνει χώρα:

 Είτε διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών
 Είτε δια περιφοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010
 Είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Μετακίνηση αιρετών για την άσκηση των καθηκόντων τους

Για το διάστημα 7-30 Νοεμβρίου 2020 υπάρχει περιορισμός μετακίνησης πολιτών σε όλη τη χώρα.

Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται:
 Οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 3 παρ.1). Για την πιστοποίηση της ιδιότητας τους από τα όργανα ελέγχου10, οι περιφερειάρχες μπορούν να
επιδεικνύουν την απόφαση ανακήρυξης τους από το αρμόδιο δικαστήριο και οι αντιπεριφερειάρχες την απόφαση ορισμού τους.

 Τα αιρετά όργανα, όπως πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων, εντεταλμένοι σύμβουλοι, έπαρχοι, που μετακινούνται για λόγους άσκησης των αρμοδιοτήτων
τους και οι οποίες δεν μπορεί να ασκηθούν με άλλο τρόπο. Η συγκεκριμένη μετακίνηση εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπει η ΚΥΑ για «Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας». Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση από τον περιφερειάρχη.
 Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που μετακινούνται για τη συμμετοχή σε δια ζώσης συνεδρίαση συλλογικού οργάνου. Η συγκεκριμένη μετακίνηση εμπίπτει στην εξαίρεση
9 Άρθρο 3 παρ. 2: «Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας…» που προβλέπει η ΚΥΑ για «Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας». Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση από τον περιφερειάρχη.
 Η περιφερειακή ενότητα Σάμου (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 3 παρ.6, άρθρο 4 παρ. 2, άρθρο 5 παρ.1)

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Anagnostis Ptolemaida
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida
iordanidis ptolemaida