ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για την πληρωμή ενισχύσεων ΟΣΔΕ 2021

Eordaialive Team
11λ ανάγνωσης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για την πληρωμή ενισχύσεων ΟΣΔΕ 2021

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για την πληρωμή ενισχύσεων ΟΣΔΕ 2021

δηγίες για τις διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων βάσει του ΟΣΔΕ για το 2021 δίνει εγκύκλιος που αναρτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην «Διαύγεια» διευκρινίζονται όλες οι διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων βάσει του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων για το τρέχον έτος 2021.

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται στα εξής καθεστώτα ενίσχυσης:

A. Στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης και της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας (του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013).

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google News

 

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

 

Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

1. Ρύζι

3. Βόειο κρέας

4. Βιομηχανική τομάτα

5. Πορτοκάλια χυμοποίησης

6. Αιγοπρόβειο κρέας

7. Κορινθιακή σταφίδα

8. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

10. Σπόροι σποράς

11. Σπαράγγια

12. Μεταξοσκώληκες

13. Σακχαρότευτλα

14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους/τις γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις

15. Ροδάκινα προς χυμοποίηση

16. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους/τις γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις

17. Καρποί με κέλυφος

18. Μήλα

19. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή

Γ. Στην ενίσχυση για μικροκαλλιεργητές (του τίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013)

Δ. Στο κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που αφορά στα ειδικά μέτρα στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση και η ανάπτυξη των τοπικών εργασιών της γεωργικής παραγωγής σ’ αυτά και ειδικότερα στα μέτρα ενίσχυσης:- Ανά εκτάριο για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής.

– Ανά εκτάριο για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων για την παραγωγή οίνων στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής.

– Ανά δέντρο για τη διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου.

– Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια πατάτας.

– Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια φασολιού και βρώσιμου λαθουριού

– Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια τοματακίου Σαντορίνης.

– Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου.

– Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου.

– Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών και

– Για την παραγωγή γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού και γιαούρτης.- Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια κριθαριού στη Λήμνο.

Ε. Στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με τα μέτρα του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για την Αγροτική Ανάπτυξη.

ΣΤ. Στη διαχείριση και τον έλεγχο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας (τίτλος IV κεφάλαιο Ι τμήμα 2 και τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ).

Στο εξής, όπου γίνεται αναφορά στα «καθεστώτα ενίσχυσης», νοούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του στοιχείου Α, στα «καθεστώτα συνδεδεμένης στήριξης» νοούνται οι τομείς παραγωγής του στοιχείου Β, το «καθεστώς των μικροκαλλιεργητών» νοείται το στοιχείο Γ, το 1ο από τα ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου του στοιχείου Δ και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του στοιχείου Ε της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κάποιο ή κάποια από αυτά.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης

Επιπλέον, σχετικά με τους δικαιούχους ενισχύσεων διευκρινίζονται τα εξής:

3 ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΑΕ)

1. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο/η γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων της παραγράφου 2.1 της παρούσας.

Δικαιούχος που δεν αιτείται ενίσχυση στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, αλλά ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή στο πλαίσιο καθεστώτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δηλώνει, εάν έχει στη διάθεσή του γεωργικές εκτάσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 6 της παρούσας, τις εν λόγω εκτάσεις στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης που υποβάλλει στο οποίο απαριθμεί τις εκτάσεις αυτές.

Δικαιούχος που υπέχει μόνο υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 δηλώνει στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης τις εκτάσεις που έχει στη διάθεσή του για κάθε ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ισχύουν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

2. Ο/η γεωργός υποβάλλει μία μόνο ενιαία αίτηση κατ’ έτος, η οποία αποτελεί:

α) δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:

i) τα είδη, την αξία και τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως αυτά διαμορφώνονται

ii) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, είτε αφορούν το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης είτε λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης είτε οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια,

iii) το πλήθος του ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και κατηγορία ζώου,

iv) κάθε απαραίτητη πρόσθετη πληροφορία.

β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης,

γ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, της παραγράφου 2.1 στοιχείο Β της παρούσας

δ) αίτηση χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους τομείς γεωργίας της παραγράφου 2.1 στοιχείο Β της παρούσας και

ε) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς της παραγράφου 2.1 στοιχείο Γ της παρούσας.

στ) αίτηση χορήγησης στήριξης για τα προγράμματα του στοιχείου Δ

ζ) αίτηση στήριξης-χορήγησης των μέτρων στήριξης αγροτικής ανάπτυξης του στοιχείου Ε

3. Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αποτελεί υποχρέωση του/της παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι δικαιούμενες ενισχύσεις. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσής του, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

4. H ενιαία αίτηση προσυμπληρώνεται με βάση την έκταση που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος (2020) ανά αγροτεμάχιο και διατίθενται στο/στη γεωργό βοηθητικά, προκειμένου να υποβάλλει την αίτηση του 2021.

5. Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο/η δικαιούχος δύναται να διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο εάν έχουν επέλθει μεταβολές ή εάν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προσυμπληρωμένο έντυπο είναι ανακριβείς. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της γεωργού.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο την έκταση κάθε αγροτεμαχίου. Η Ενιαία Αίτηση είναι πλήρως γεωχωρική.

7. Όσον αφορά την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενιαία αίτηση περιέχει:

α) το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου·

β) το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης της οποίας ο/η δικαιούχος είναι μέλος.

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

i. τα στοιχεία ταυτότητας του/της δικαιούχου’

ii. τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

iii. τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα με το αίτημα ενίσχυσης, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία)

iv. κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

v. κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο·

vi. δήλωση του/της δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

νίί. δήλωση ανάληψης δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του/της γεωργού.

2. Για την αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο στοιχείο 1 σημείο iii της παρούσας παραγράφου, κατά την καταχώρηση, αναγράφεται η μέγιστη επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο αναφοράς για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Επιπλέον, στις οθόνες των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων μέσω του ΟΠΣ 2021 – GIS διακρίνονται τα όρια των αγροτεμαχίων αναφοράς, μέσα στα οποία ο/η γεωργός εντοπίζει και υποδεικνύει τα αγροτεμάχιά του, τα οποία στη συνέχεια ψηφιοποιούνται.

3.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

1. Για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική προθεσμία λήγει την 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη. Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή η τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής, συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά τις 22 Ιουνίου 2021:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο.Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο
Ανακοίνωση

Το Eordaialive πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης, ωστόσο μέχρι αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, σας δίνετε η δυνατότητα να διαβάζετε τα παλαιότερα μας άρθρα .Σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας!