759e3099f22f1a7ea86e13bd45fca329 XL

Οι ημερομηνίες για τις ενδοσχολικές εξετάσεις (εγκύκλιοι)

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Για τα Γυμνάσια

H ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται στις 31 Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά
την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Ακολούθως, στο άρθρο 5 του π.δ. 126/2016 (Α΄211) ορίζεται ότι: «Από 1η έως 30 Ιουνίου η
σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες:
α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές
εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος
β) το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος
γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές
εξετάσεις σε όσα μαθήματα παραπέμφθηκαν μαθητές σε επαναληπτική εξέταση, οι οποίες είναι
γραπτές και προφορικές για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ και προφορικές για τα υπόλοιπα
μαθήματα, κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. […]

3. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται
από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους
μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων».

Σύμφωνα με τα εδάφια δ και ε της παρ. 4 του άρθρου 12 του εν λόγω π.δ.: « αν και μετά τις
επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής, τότε
επαναλαμβάνει την τάξη. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ’ τάξης δεν
κριθεί άξιος απόλυσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την
έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος)».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ανωτέρω π.δ.: «Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι
στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και
γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α’ και Β’ και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ’,
πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν
αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των
μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής. […] Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις
εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του
Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα
(10)».

Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται από την
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 έως την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις για μαθητές/τριες
που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου
2018. Επίσης, τα αποτελέσματα της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το
αργότερο μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν
διδαχθέντων ή στρατευσίμων, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των
εξετάσεών τους.

Επισημαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί
μπορούν να επιδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών κατά το διάστημα από 31 Μαΐου έως 12
Ιουνίου 2018, σε ημερομηνία που θα κρίνει κάθε σχολική μονάδα.
Με την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται και
το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμπονται σε
επαναληπτική εξέταση, καθώς και το πρόγραμμα της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

Η δεύτερη εξεταστική περίοδος, που διενεργείται εντός του τρίτου δεκαημέρου του
Ιουνίου, αρχίζει την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εξεταστικής
περιόδου πρέπει να εκδοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ώστε να
υπάρχει το προβλεπόμενο περιθώριο των δύο εργάσιμων ημερών για αιτήσεις
αναβαθμολόγησης.

Η εγκύκλιος επίσης εναφέρει τη διαδικασία της αναβαθμολόγησης και της εξέτασης των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Δείτε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Για τα Λύκεια

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2017-2018, την
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων της χώρας:

ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
– Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ.
και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου
διεξάγονται από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ενώ οι
εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα ολοκληρώνονται
έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018, ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.
– Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄
τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου διεξάγονται: α. για
τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α από την
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. και β. για τους/τις
μαθητές/τριες που θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα, από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018
έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 66816/Δ2/26-04-2018 Υ.Α.
(ΑΔΑ: ΩΜΞΛ4653ΠΣ-ΝΨΒ). Οι εξετάσεις για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν
δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί: α. για τους/τις μαθητές/τριες που θα
εξεταστούν μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α έως τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 και β. για
τους/τις μαθητές/τριες που θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα έως την Τρίτη 12
Ιουνίου 2018.
– Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
– Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου διενεργούνται κατά το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
– Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και
τις εξετάσεις των μαθητών/τριών που απουσίαζαν δικαιολογημένα από την εν λόγω
εξεταστική, δεν μπορεί να γίνει μετά την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι:
– Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο
Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
-Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση
των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι
ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου
φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών
δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό
δοκίμιο.

Εφιστάται η προσοχή, όσον αφορά τον προγραμματισμό των προαγωγικών και
απολυτηρίων εξετάσεων στα εξής:
3

Οι εκπαιδευτικοί των Γενικών Λυκείων που εμπλέκονται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. να διευκολύνονται από τις σχολικές μονάδες
που υπηρετούν ώστε να παρευρίσκονται:
α) στις προκαθορισμένες συγκεντρώσεις ενημέρωσης των επιτηρητών στα εξεταστικά
κέντρα κατά την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
β) στα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων
ως μέλη επιτροπών και επιτηρητές,
γ) στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Ε.Κ.) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ατόμων με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.Α.) ως εξεταστές – βαθμολογητές, μέλη
επιτροπών, επιτηρητές και επικουρικό προσωπικό.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και οι
Διευθυντές/ντριες Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την
ορθολογική κατάρτιση του προγράμματος των εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες
να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δείτε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

asfaleies nikou ptolemaida