Νέες ρυθμίσεις αποπληρωμής χρεών προς το Δημόσιο: Όλα σε περισσότερες δόσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με ακριβότερο επιτόκιο, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 24 αντί 12 δόσεις τις οφειλές που θα τους βεβαιώσει η εφορία το 2020 για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ.

Επίσης, όσοι κληρονομήσουν χρήματα ή ακίνητα θα έχουν τη δυνατότητα να «σπάσουν» τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν σε έως 48 δόσεις (από 24) ακολουθώντας τη νέα πάγια ρύθμιση. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το ύψος της μηνιαίας δόσης και ο αριθμός των δόσεων εξόφλησης της οφειλής θα υπολογιστεί με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων. Το ετήσιο εισόδημα του φορολογουμένου θα είναι αυτό που θα καθορίσει το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα για να εξοφλήσει το χρέος του στην εφορία.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο φέρνει μια νέα πάγια ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών στην εφορία και τα τελωνεία που θα βεβαιωθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Το νέο σχήμα προβλέπει διπλάσιο αριθμό δόσεων, αλλά με πέναλτι αυξημένου επιτοκίου για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5% και ανεβαίνει στο 6,5% από 5% που ανέρχεται σήμερα, ενώ η νέα ρύθμιση προβλέπει ελάχιστη μηναία δόση 30 ευρώ από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Οι συνεπείς στη ρύθμιση οφειλέτες κερδίζουν «μπόνους» επιστροφής τόκων. Συγκεκριμένα, όσοι τηρούν τους όρους της νέας ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των τόκων και έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης.

Στην περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρηθεί και ο οφειλέτης κάνει δεύτερη φορά αίτηση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε ρύθμιση, ως βάση υπολογισμού του ποσού των τόκων που απαλλάσσονται λαμβάνεται το σύνολο των τόκων που επιβαρύνουν τις οφειλές από την πρώτη υπαγωγή του στη ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προκαταβολή ποσού διπλάσιου της μηνιαίας δόσης.

Η νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων θα ισχύσει για οφειλές που βεβαιώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2020 και προβλέπει:

Αριθμός δόσεων

Οι οφειλές που βεβαιώνονται από 1.1.2020, έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως εξής:

● Σε 2 έως 4 μηνιαίες δόσεις για τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ.).

● Σε έως 48 μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Εισοδηματικά κριτήρια

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

Ειδικότερα, για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, με βάση

● τον μέσο όρο του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,

● ή το συνολικό εισόδημα (ατομικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής:

– 4% για εισόδημα από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

– 6% από 15.000 έως 20.000 ευρώ.

– 8% από 20.000,01 έως 25.000 ευρώ.

– 10% από 25.000,01 έως 30.000 ευρώ.

– 12% από 30.000,01 έως 50.000 ευρώ.

– 15% από 50.000,01 έως 75.000 ευρώ.

– 20% από 75.000,01 έως 100.000 ευρώ.

– 25% πάνω από 100.000 ευρώ.

Οι συντελεστές μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά μία εκατοστιαία μονάδα για ένα παιδί, κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες για δύο παιδιά και κατά τρεις μονάδες για τρία παιδιά και άνω.

Το άθροισμα των γινομένων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόμενο σε μηναία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Ελάχιστη μηναία δόση

Ορίζεται σε 30 ευρώ.

Επιτόκιο

Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, πλέον 0,25%. Το επιτόκιο αυτό ανέρχεται σήμερα σε 5%. Για οφειλέτες που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,55% και με βάση τα σημερινά δεδομένα διαμορφώνεται στο 6,5%.

Δεύτερη ευκαιρία

Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Παραδείγματα

Φορολογούμενος με δύο παιδιά έχει οφειλή προς την εφορία ύψους 5.000 ευρώ από ΕΝΦΙΑ και το μέσο ετήσιο εισόδημά του κατά την τελευταία τριετία είναι 13.000 ευρώ. Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι το εισόδημά του πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2%. Προκύπτει το ποσό των 260 ευρώ. Στη συνέχεια το ποσό αυτό διαιρείται με τον αριθμό των 12 μηνών και προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος μπορεί να δαπανά κάθε μήνα για την εξυπηρέτηση της οφειλής του το ποσό των 21 ευρώ.

Ωστόσο, η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ. Η οφειλή των 5.000 ευρώ διαιρείται με τη δόση των 30 ευρώ και προκύπτει ότι μπορεί να εξοφληθεί σε 166 δόσεις. Ωστόσο, επειδή ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 24, η οφειλή θα εξοφληθεί τελικά σε 24 δόσεις των 208 ευρώ με επιτόκιο περίπου 5,85%. Αν ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει την οφειλή σε έως 12 δόσεις, τότε το επιτόκιο περιορίζεται στο 4,85%.

Φορολογούμενος με ένα παιδί έχει οφειλή στην εφορία από φόρο εισοδήματος ύψους 12.000 ευρώ και το μέσο εισόδημά του το προηγούμενο έτος ήταν 60.000 ευρώ. Στο εισόδημά του εφαρμόζεται συντελεστής 14%, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο έχει τη δυνατότητα να δαπανά για την εξυπηρέτηση της οφειλής του το ποσό των 8.400 ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται με τον αριθμό 12 και προκύπτει μηνιαία δόση ύψους 700 ευρώ. Η δόση διαιρεί την οφειλή των 12.000 ευρώ και προκύπτουν 17 δόσεις. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται σε 5,85%, επειδή ο αριθμός των δόσεων είναι μεγαλύτερος από 12.

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Aκούστε μας LIVE! Ράδιο Καψούρα!

Θεατρικοποίηση των ιστορικών ποιημάτων της Παρθένας Τσοκτουρίδου από την Παναρκαδική Ομοσπονδία Τορόντο του Καναδά

iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida