Μπάχαλο με τις αιτήσεις για το επίδομα στέγης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλούν εμπόδια στην ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, το 60% περίπου των ενοικιαστών που έχουν ήδη επιχειρήσει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ, δεν τα έχουν καταφέρει

Σημαντικά προβλήματα που προκαλούν ταλαιπωρία και αναστάτωση σε χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ανακύψει μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την είσπραξη του επιδόματος στέγασης.

Χιλιάδες ενοικιαστές δικαιούχοι του επιδόματος, όταν επιχειρούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomastegasis.gr), διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής, εξαιτίας εμποδίων που προκύπτουν είτε με ευθύνη των ιδιοκτητών τους είτε με ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν στήσει το ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας των αιτήσεων. Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να χρειαστεί να πληρώσουν πρόστιμα 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων μισθωτηρίων!

Εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλούν εμπόδια στην ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, το 60% περίπου των ενοικιαστών που έχουν ήδη επιχειρήσει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ, δεν τα έχουν καταφέρει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσωρινά στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΗΔΙΚΑ, επί συνόλου 108.686 αιτήσεων οι οποίες τέθηκαν σε διαδικασία υποβολής, μόλις 36.258 (33,36% του συνόλου) υποβλήθηκαν επιτυχώς και εγκρίθηκαν, ενώ 54.485 (50,1% του συνόλου) παραμένουν ανολοκλήρωτες σε αναμονή, 10.532 (9,69% του συνόλου) ακυρώθηκαν και 7.030 (6,47% του συνόλου) απορρίφθηκαν! Ουσιαστικά, η διαδικασία υποβολής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς μόνο για το 1/3 των αιτήσεων που έχει επιχειρηθεί να υποβληθούν!

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει ο «Ε.Τ.», ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων από χιλιάδες ενοικιαστές είναι το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των υποβαλλόμενων αιτήσεων με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα TAXISnet για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακινήτων εντοπίζει πολλές περιπτώσεις ιδιοκτητών που δεν έχουν ανανεώσει τα μισθωτήρια τα οποία είχαν υποβάλει αρχικά. Ουσιαστικά, οι ενοικιαστές δεν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις επειδή το σύστημα δεν εντοπίζει ηλεκτρονικά μισθωτήρια σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων.

Σε πολλές άλλες περιπτώσεις, εξάλλου, το σύστημα που επεξεργάζεται τις αιτήσεις δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους ενοικιαστές, επειδή τα υποβληθέντα από τους ιδιοκτήτες και αποδεχθέντα από τους ενοικιαστές μισθωτήρια τα οποία εντοπίζει στο σύστημα TAXISnet είναι μεν σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, αλλά έχουν ημερομηνίες λήξεως πριν από την 30ή-9-2019! Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το προβλέπει ο νόμος και η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά το έχει καθορίσει το ίδιο το σύστημα!

Ουσιαστικά, τα κυριότερα εμπόδια με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι χιλιάδες ενοικιαστές στην προσπάθειά τους να υποβάλουν τις αιτήσεις οφείλονται στο ότι το ηλεκτρονικό σύστημα που επεξεργάζεται τις αιτήσεις «απαιτεί» από τους ιδιοκτήτες να έχουν υποβάλει και από τους ενοικιαστές να έχουν αποδεχθεί, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, μισθωτήρια που όχι μόνο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, αλλά και να περιλαμβάνουν, οπωσδήποτε, στη διάρκεια ισχύος τους το χρονικό διάστημα από την 1η-4-2019 έως την 30ή-9-2019! Αν για παράδειγμα ένα υποβληθέν μισθωτήριο έχει ημερομηνία λήξης 30-6-2019, ο ενοικιαστής δεν μπορεί να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης!

Πώς θα ξεμπλοκάρουν οι αιτήσεις

Προκειμένου να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα και να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή των αιτήσεων από χιλιάδες δικαιούχους ενοικιαστές:

1) Οσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν ανανεώσει τα μισθωτήρια που είχαν υποβάλει αρχικά στο σύστημα TAXISnet, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν λήξει πριν από την 1η-2-2019, θα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις μισθωτηρίων στο TAXISnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, δηλαδή, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να εκπληρώσουν εκπρόθεσμα μια υποχρέωση που ούτως ή άλλως είχαν έναντι των φορολογικών αρχών (όφειλαν έως το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης της μίσθωσης να είχαν υποβάλει δηλώσεις μισθωτηρίων στο σύστημα TAXISnet). Ως εκ τούτου, όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής τα οποία ανέρχονται σε 100 ευρώ για κάθε περίπτωση. Τα νέα μισθωτήρια που θα υποβάλουν στο ΤΑXISnet θα πρέπει να έχουν ως ημερομηνίες έναρξης τις ημέρες που έπονται των ημερομηνιών λήξης των προηγούμενων μισθωτηρίων και ημερομηνίες λήξης οπωσδήποτε μετά την 30ή-9-2019 προκειμένου να μπορούν οι ενοικιαστές τους να ολοκληρώσουν ομαλά την υποβολή των αιτήσεων και να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης. Μετά την υποβολή των νέων μισθωτηρίων από τους ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές θα πρέπει, από την πλευρά τους, να εισέλθουν πρώτα στους δικούς τους λογαριασμούς στο σύστημα ΤΑΧISnet και να αποδεχθούν τα νέα μισθωτήρια. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα στέγασης προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είσπραξης του επιδόματος.

2) Οσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ήδη υποβάλει στο σύστημα TAXISnet ηλεκτρονικά μισθωτήρια τα οποία είναι σε ισχύ αυτές τις μέρες που υποβάλλονται οι αιτήσεις αλλά έχουν ημερομηνίες λήξης πριν από την 30ή-9-2019 θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στο TAXISnet (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr) και να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μισθωτηρίων στις οποίες θα πρέπει να ορίσουν ημερομηνίες λήξης μετά την 30ή-9-2019. Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων μισθωτηρίων από τους ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές θα πρέπει, από την πλευρά τους, να εισέλθουν πρώτα στους δικούς τους λογαριασμούς στο σύστημα ΤΑΧISnet και να αποδεχθούν τα νέα τροποποιημένα ως προς τις ημερομηνίες λήξης μισθωτήρια. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ για το επίδομα στέγασης (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomastegasis.gr) προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είσπραξης του επιδόματος.

Πώς θα κατοχυρωθεί η αναδρομική είσπραξη του επιδόματος από την 1η-1-2019

Σε κάθε περίπτωση, οι ενοικιαστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, για να εγκριθούν οι αιτήσεις τους και να λάβουν το επίδομα αναδρομικά από την 1η-1-2019 και για τους επόμενους μήνες:

α) Θα πρέπει να υπήρχε ήδη σε ισχύ την 1η-1-2019 μισθωτήριο ηλεκτρονικά υποβληθέν στο σύστημα TAXISnet το οποίο θα πρέπει να ισχύει και τώρα και να έχει ημερομηνία λήξης μετά την 30ή-9-2019. Αν το μισθωτήριο έληξε εντός του χρονικού διαστήματος από 2-1-2019 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει νέο με ημερομηνία έναρξης την επομένη της λήξης του προηγούμενου και με ημερομηνία λήξης μετά την 30ή-9-2019. Το μισθωτήριο αυτό θα πρέπει να το αποδεχθεί ο ενοικιαστής ηλεκτρονικά μέσω του δικού του λογαριασμού στο σύστημα TAXISnet και στη συνέχεια να υποβάλει την αίτηση για το επίδομα στέγασης.

β) Εφόσον δεν υπήρχε σε ισχύ την 1η-1-2019 μισθωτήριο ηλεκτρονικά υποβληθέν στο ΤΑΧΙSnet, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη, στο σύστημα ΤΑΧΙSnet νέο μισθωτήριο εκπρόθεσμα, με αναδρομική ισχύ πριν ή από την 1η-1-2019 και με ημερομηνία λήξης μετά την 30ή-9-2019. Το μισθωτήριο αυτό θα πρέπει να το αποδεχθεί ο ενοικιαστής ηλεκτρονικά μέσω του δικού του λογαριασμού στο σύστημα TAXISnet.

Ποια άλλα εμπόδια αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές και πώς μπορούν να ξεπεραστούν

Πολλοί ενοικιαστές έρχονται αντιμέτωποι και με άλλα «ηλεκτρονικά» γραφειοκρατικά εμπόδια. Σε πολλές περιπτώσεις εγγάμων, στους οποίους δικαιούχος είσπραξης του επιδόματος είναι ο σύζυγος, το σύστημα ζητάει τη «συναίνεση» της συζύγου. Για να διεκπεραιωθεί αυτή η διαδικασία ηλεκτρονικά, θα πρέπει η σύζυγος να έχει δικό της, ατομικό, λογαριασμό στο σύστημα TAXISnet με δικούς της κωδικούς πρόσβασης. Αν δεν έχει ατομικό λογαριασμό, θα πρέπει πρώτα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση για πιστοποίηση στο TAXISnet και στη συνέχεια να μεταβεί αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την περιοχή στην οποία κατοικεί, προσκομίζοντας υποχρεωτικά την αστυνομική της ταυτότητα, προκειμένου να παραλάβει από το αρμόδιο Τμήμα έναν «κλειδάριθμό» για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό της στο TAXISnet. Στη συνέχεια θα πρέπει, μέσω του ατομικού της λογαριασμού στο TAXISnet, να δώσει τη «συναίνεσή» της!

Επίσης, στις περιπτώσεις νοικοκυριών στις οποίες περιλαμβάνονται ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα ή άλλα ενήλικα άτομα τα οποία έχουν δηλωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν πέρυσι ως «φιλοξενούμενα», θα πρέπει, για να εγκριθεί η αίτηση, να διεκπεραιωθεί πρώτα η διαδικασία ηλεκτρονικής «συναίνεσης» από όλα αυτά τα ενήλικα άτομα που είναι μέλη των νοικοκυριών, μέσω των δικών τους λογαριασμών στο σύστημα TAXISnet. Αν ένα ή περισσότερα από τα άτομα αυτά δεν έχουν λογαριασμό στο TAXISnet, θα πρέπει να αποκτήσουν ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω για τις περιπτώσεις των συζύγων.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Δείτε Επίσης

Ηλεκτρονικές απάτες: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα – Παριστάνουν τράπεζες, εταιρείες και οργανισμούς
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικές απάτες: Μην απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα – Παριστάνουν τράπεζες, εταιρείες και οργανισμούς

Νέα κομπίνα έχουν σκαρφιστεί επιτήδειοι για να αποσπάσουν στοιχεία από κάρτες από εναλλακτικές τράπεζες, και να αποσπάσουν τα χρήματα του λογαριασμού. «Όλες οι κάρτες απενεργοποιούνται προσωρινά για διαδικτυακές πληρωμές μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα »
ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το πλαφόν ύψους στις γυναίκες για κατάταξη στις στρατιωτικές σχολές
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματικό το πλαφόν ύψους στις γυναίκες για κατάταξη στις στρατιωτικές σχολές

Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκε παράνομη η υπουργική απόφαση του 2007 η οποία προβλέπει πλαφόν ύψους, 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. ,για τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα »
Επίδομα θέρμανσης: Οι νέες αλλαγές στα ποσά - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίδομα θέρμανσης: Οι νέες αλλαγές στα ποσά – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Μεγαλύτερο ποσό επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν τον μήνα Δεκέμβρη οι δικαιούχοι για την περίοδο 2021-2022. Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται φέτος κατά 20% σε

Διαβάστε περισσότερα »
Σταϊκούρας: Πιθανή η πληρωμή διπλής δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σταϊκούρας: Πιθανή η πληρωμή διπλής δόσης του ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο

Τη δυνατότητα να μεταφέρουν την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, που είναι προγραμματισμένη για το τέλος Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι θα έχουν οι 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Το ενδεχόμενο αυτό όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα »
Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΕΠ του ΓΝ Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” της ΠΕ Κοζάνης -
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΕΠ του ΓΝ Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” της ΠΕ Κοζάνης -Kοινοβουλευτική παρέμβαση-ερώτηση  προς τον υπουργό υγείας κ. Πλεύρη 

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΕΠ του ΓΝ Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο” της ΠΕ Κοζάνης   Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργεί υποστελεχωμένο από ιατρικό και

Διαβάστε περισσότερα »
Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών – Αναλυτικά η διαδικασία
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές των φοιτητών – Αναλυτικά η διαδικασία

Ξεκινούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,  η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida