12.7 C
Πτολεμαΐδα
5 Δεκεμβρίου 2020έα, την τέταρτη κατά σειρά, παράταση, έως τον Απρίλιο του 2021, παίρνει η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του εν λόγω επιδόματος. Την ανακοίνωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, απαντώντας, στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, για το διακοπέν επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στους εργαζόμενους της Λυρικής Σκηνής, του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος: «Θα δώσουμε μία μικρή παράταση στην Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τον Απρίλιο (του 2021), και στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε τα πορίσματα για να δούμε τη συνολική μεταρρύθμιση στον χώρο αυτό, με βάση και την εμπειρία που αποκτούμε κατά το διάστημα της πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης. Λήγει στις 31 Οκτωβρίου Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής λήγει στις 31 Οκτωβρίου μετά τη νέα παράταση που είχε δοθεί με τροπολογία τον περασμένο Ιούλιο. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την ολοκλήρωση του πορίσματος τον Ιανουάριο του 2019, στη συνέχεια δόθηκε παράταση για τα τέλη Οκτωβρίου 2020, κατόπιν έως και τα τέλη Ιουνίου, μετά έως τα τέλη Οκτωβρίου 2020 και τώρα έως τον Απρίλιο του 2021. 93.000 εργαζόμενοι σε τέσσερις κατηγορίες Να σημειωθεί ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας διαχωρίζεται σήμερα σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, το επίδομα ανέρχεται σε 150 ευρώ τον μήνα. Στη δεύτερη ανέρχεται 70 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία είναι 35 ευρώ Η τέταρτη κατηγορία αφορά τους δασικούς υπαλλήλους και εκεί φτάνει τα 105 ευρώ. Η συνολική ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των περίπου 160 εκατ. ευρώ για ένα πλήθος 93.000 δικαιούχων περίπου (Α’ κατηγορία 83.527, Β’ κατηγορία 5.203, Γ’ κατηγορία 940, δασικοί υπάλληλοι 2.950). Γι’ αυτό πρόκειται για μία «καυτή πατάτα» που αφορά περί τους 93.000 εργαζόμενους του Δημοσίου, την οποία, κατά τα φαινόμενα, καμία κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει στα χέρια της.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κοινωφελής Εργασία: Τι ισχύει για τις μονογονεϊκές και ΑΜΕΑ – Ποιες είναι οι αμοιβές & πόσες ημέρες άδειας δικαιούνται όλοι οι ωφελούμενοι

Ως μέλος μονογονεϊκής οικογένειας της κατηγορίας 2, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, ο οποίος ζει μόνος και έχει τη φροντίδα / επιμέλεια ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα μόρια της μονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασμό των μορίων των μηνών της εγγεγραμμένης ανεργίας).

α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή όσα έχουν γεννηθεί από 7/7/2002 και μετά και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,
Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται βάσει του άρθρου 11 του ν. 4172/2013:

β) τα ενήλικα ανύπαντρα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ,

γ) τα άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη η διατροφή που καταβάλλεται από τον/την σύζυγο στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το έξω – ιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγεί το κράτος.

Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑΜΕΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑΜΕΑ, με την αποστολή με ηλεκτρονική σάρωση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (6/7/2020) στο ΚΠΑ2 που είναι εγγεγραμμένοι.

Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ έχει λήξει και:
α)δεν έχει υποβληθεί, πριν την 11/3/2020, ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ 11.03.2020/2020, ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) όπως ισχύει, αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, τότε i. οι ωφελούμενοι θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, ii. η εγγραφή τους θα μεταφέρεται στο γενικό μητρώο ανέργων και iii. δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

δεν έχει υποβληθεί, μετά την 11/3/2020, ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ 11.03.2020/2020, ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) όπως ισχύει,και έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, αίτηση για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, τότε i. οι ωφελούμενοι θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της, ii. η εγγραφή τους θα μεταφέρεται στο γενικό μητρώο ανέργων και iii. δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

Στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε και έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση για νέα, η οποία δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (6/7/2020), οι ωφελούμενοι δεν διαγράφονται από το μητρώο ανέργων ΑμεΑ και θα μοριοδοτηθούν με το σχετικό κριτήριο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (βλέπε Παράρτημα ΙV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) ή προσέρχονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ( 6/7/2020 και ώρα 14.00) τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο
α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 5.1, οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και
γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δυνητικά ωφελούμενοι, οι οποίοι θα αποστείλουν μέσω email, τα παραστατικά, θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση είτε από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses), είτε από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή (επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναφέρουν ότι:
«α. Διαβιβάζω στο (ΚΠΑ2) ………… όπου είμαι εγγεγραμμένος άνεργος/η τα προβλεπόμενα από την Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά (ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κλπ),

β. έχω και θα διατηρήσω στην κατοχή μου τα προβλεπόμενα από την Δημόσια Πρόσκληση πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ούτως ώστε να τα προσκομίσω, εφόσον κριθώ επιτυχών/ούσα και μου ζητηθούν για τον απαραίτητο έλεγχο, από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ”.
Εν συνεχεία θα διαβιβάζουν την Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (βλέπε Παράρτημα ΙV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων τω ΚΠΑ2),

Συγκεκριμένα:
σαρώνοντας και επισυνάπτοντας και τα προβλεπόμενα ανά κατηγορία δικαιολογητικά.
Στις περιπτώσεις, που οι δυνητικά ωφελούμενοι συμμετέχουν ως άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, αποστέλλουν με ηλεκτρονική υποβολή (email) ή προσέρχονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2)(βλέπε Παράρτημα ΙV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από οποιοδήποτε άλλο σχετικό παραστατικό, όπως πρόσφατο εκκαθαριστικό ΔΟΥ, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης γονικής μέριμνας, επιμέλειας κ.λπ., από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας και έχουν τη φροντίδα / επιμέλεια των εξαρτώμενων τέκνων τους.

Οι συμμετέχοντες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (κατηγορία 2 της παρ. 5.1) υποχρεούνται να αποστείλουν με ηλεκτρονική υποβολή (email) ή να προσέρχονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2)(βλέπε

Παράρτημα ΙV με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (6/7/2020) και ώρα 14:00) προκειμένου να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητα της μονογονεϊκότητας.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο του Οργανισμού για ΑμεΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο γενικό μητρώο ανέργων, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την εγγραφή της ανεργίας τους στο ειδικό μητρώο των ΑμεΑ, με την ηλεκτρονική υποβολή ή προσκόμιση της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ του ν. 3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και συγκεκριμένα την 6/7/2020.

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι: Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15.07.2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω.

 

Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι το Άτομο με Αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία. Σε αυτήν την περίπτωση ο άνεργος διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

 

Επισήμανση: Στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ οι εγγεγραμμένοι άνεργοι της κατηγορίας ωφελουμένων 2 της παρ. 5.1 (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών), καθώς και οι γονείς εξαρτώμενου τέκνου ΑμεΑ, είτε αποστέλλουν με email μέσω ηλεκτρονικής σάρωσης είτε προσέρχονται προκειμένου να υποβάλουν μόνο τα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους δικαιολογητικά, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αφορούν στα κριτήρια επιλογής (κατηγορίες ανέργων) και στα κριτήρια κατάταξης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, της ΑΑΔΕ και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο, που τοποθετείται από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: σε 22,01 Ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 550,36 Ευρώ μηνιαίως

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Σε περιπτώσεις επιτρεπόμενης απουσίας ωφελουμένων από το πρόγραμμα, άνευ περικοπής αποδοχών τους, προηγείται έγγραφη αίτηση προς έγκρισή της από τον επιβλέποντα φορέα, με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με καθεμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Δύο (2) ημέρες απασχόλησης μηνιαίως. Το δικαίωμα δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια και πριν την ολοκλήρωση του κάθε μήνα (δηλαδή και του πρώτου μήνα απασχόλησης). Επίσης, σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος διήμερης ανά μήνα απουσίας, ο ωφελούμενος δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμά του αυτό στον επόμενο ή τους επόμενους μήνες απασχόλησής του.

ii. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας έως δεκατρείς (13) ημέρες. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά την ως άνω χρονική περίοδο καταβάλλονται αμοιβές στους ωφελουμένους, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές στους επιβλέποντες φορείς.

iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της 0.1503/27-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020). Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης.

iv. Οι ωφελούμενοι ΑμεΑ ή ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα.

v. Οι γονείς ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. (Στην περίπτωση των θετών γονέων, το δικαίωμα ασκείται με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού και έως την συμπλήρωση της ηλικίας των έξι (6) ετών αυτού).

Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε σωρευτικά.

vi. Εάν ο ωφελούμενος υποστεί εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.
vii. Κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης, ανεξαρτήτως του αριθμού τέκνων.

viii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου.

ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ’ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.
x. Άδεια προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικών λειτουργών κατόπιν νόμιμης κλήτευσης.
Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος.

Στις περιπτώσεις απουσίας Ωφελούμενης λόγω α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται και συνεχίζει εντός δέκα (10) μηνών μετά την άρση του λόγου αναστολής, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την παρούσα Πρόσκληση, αριθμού ημερομισθίων, ήτοι 200, και -για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της Δράσης- όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου της.

 

 Φόρτωση....
Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 6981893715, στο facebook , μέσω email στο info@eordaialive.com.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την περιήγηση στον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε "Περισσότερα". Αποδοχή Περισσότερα

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του Παιδείας για τα πενήντα…