''Η ισχύς εν τη ενώσει - Ανακοίνωση/Κάλεσμα Συλλόγων Αποφοίτων διαφόρων Ειδικοτήτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα''

”Η ισχύς εν τη ενώσει – Ανακοίνωση/Κάλεσμα Συλλόγων Αποφοίτων διαφόρων Ειδικοτήτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα”

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ισχύς εν τη ενώσει
Στις 7/5/2020, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με συλλόγους αποφοίτων διαφόρων
ειδικοτήτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα με μοναδικό θέμα την σύμπραξη για την
προώθηση προτάσεων προκειμένου να λυθούν τα δυσεπίλυτα προβλήματα που ταλανίζουν τους
πτυχιούχους και τους φοιτητές.
Έπειτα από τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, άνευ διαλόγου με τους άμεσα ενδιαφερομένους, απαιτείται
σύμπνοια, εγρήγορση και συνεργασία όλων των ενώσεων και συλλόγων αποφοίτων των
ειδικοτήτων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Στόχος μας είναι η διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, για την αποκατάσταση των
αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτό προκρίνεται κατ’ αρχήν ο διάλογος
μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων και των μελών που θα ορίσουν οι ενώσεις ή οι σύλλογοι ώστε να
υπάρξει ευρεία συνεννόηση και από κοινού δράση επιδιώκοντας συναντήσεις τόσο σε επίπεδο
Ιδρυμάτων, όσο και σε επίπεδο αρμόδιων Υπουργείων και φορέων.
Είμαστε πολλοί, είμαστε δυνατοί αλλά είμαστε και έτοιμοι να γιγαντώσουμε τη φωνή μας
διεκδικώντας αυτά που μας στερούν όλα αυτά τα χρόνια, η ανοχή τελείωσε. Στο πλαίσιο αυτό,
καλούμε όλες τις ενώσεις και τους συλλόγους αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων της Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Οι κάτωθι υπογράφοντες:
Περιφερειακό Τμήμα Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ. Κρήτης
Νομαρχιακό Τμήμα Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου
Σύλλογος Αποφοίτων Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων
Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε το άρθρο