Γ. Ζεμπιλιάδου: «Μάνα Νερού»: Είναι η ώρα της ευθύνης για όλους!

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Η αναστάτωση μιας ολόκληρης κοινωνίας και η αγωνία των κατοίκων, που μέσω των αιρετών εκπροσώπων τους αποτυπώθηκε  στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων, δεν μπορεί να αφήνει κανένα θεσμικό παράγοντα αδιάφορο.

Το θέμα της  κατασκευής πληθώρας μικρών Φωτοβολταϊκών σε μια περιοχή που αποτελεί έναν δασικό πνεύμονα στις παρυφές των Τοπικών Κοινοτήτων της Μεσιανής του Βαθυλάκου του Ροδίτη και της Οινόης δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την άναρχη και χωρίς Σχέδιο ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Περιφέρεια μας.

Χωρίς Χωροταξικό Σχεδιασμό, που με ευθύνη Κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής δεν έχει προηγηθεί, χωρίς χρήσεις γης, που να υπακούν σε έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα  οδηγεί με ασφάλεια την Περιφέρεια στην μετά λιγνίτη εποχή, πορευόμαστε στα τυφλά.

Τα όσα διαδραματίζονται όμως σήμερα στη «Μάνα Νερού» κάνουν φανερή και μια άλλη πτυχή αυτής της άναρχης χωρίς σχέδιο Βίαιης Μετάβασης.

Αυτής της καταστρατήγησης της νομοθεσίας από ανώτατο κρατικό παράγοντα, τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο επενδυτή.

Ταυτόχρονα δημιουργεί έντονο προβληματισμό και εγείρει σημαντικά θέματα που περιμένουν απάντηση, η επενδυτική συνεργασία τόσο του Δημάρχου Κοζάνης όσο και των αιρετών επικεφαλής Παρατάξεων του Δήμου Κοζάνης με τον εν λόγω Επενδυτή, για τους λόγους που θα αναλύσουμε παρακάτω.

Αν συνοψίσουμε τα όσα μέχρι τώρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προκύπτει ότι:

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ της εταιρείας, που εμπλέκεται και στη «Μάνα Νερού», με τα παράγωγα εταιρικά της σχήματα, ανέρχονται στο σύνολο της Περιφέρειας σε ~340ΜW, και προβλέπεται να έχουν κύκλο εργασιών 25-30εκ€ τον χρόνο.

Μόνο από τα Φωτοβολταϊκά στην περιοχή της Κοζάνης  φαίνεται να έχουν δεσμευθεί ~4.000στρ γης.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία, προκύπτει ακόμη, ότι  η ευνοημένη εταιρεία είχε εν τω μεταξύ προσλάβει την μία εκ των τριών θυγατέρων του Συντονιστή,  δίνοντας της  μάλιστα και επιτελική θέση.

Ακόμα χειρότερα από τα δημοσιεύματα προκύπτει ότι ο εταίρος της  ευνοημένης εταιρείας ανέλαβε ως Διαχειριστής των τριών Εταιρειών που εν τω μεταξύ ίδρυσαν οι τρεις θυγατέρες και η ανεψιά του Συντονιστή.

Ο ευνοημένος ιδιώτης επιχειρηματίας, ως Διαχειριστής των εταιρειών των θυγατέρων υπέβαλλε έξι επενδυτικές προτάσεις (δύο για κάθε θυγατέρα) που αφορούσαν σε δημιουργία έξι Φωτοβολταϊκών 500kw έκαστο στην περιοχή «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ». Οι εγκρίσεις δόθηκαν με υπογραφές του πατέρα!

Το κόστος κατασκευής των 6 αυτών επενδύσεων ανέρχεται σε περίπου ~1,5εκ€ και εύλογα γεννάται το ερώτημα, πως μπορεί να το καλύψει αυτό ένας κρατικός υπάλληλος ακόμη και υψηλά αμειβόμενος;

Προφανώς είναι θεμιτό να επιδιώκει κάποιος να δημιουργήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, προς όφελος της οικογένειάς του, αρκεί να μην χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό την κρατική του ιδιότητα και τη θέση του.

Η εξυπηρέτηση και η προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων, όταν υποκρύπτουν ανταλλάγματα και προσωπικές εξυπηρετήσεις όπως φαίνεται να συμβαίνει στην εν λόγω περίπτωση, είναι λογικό να δημιουργούν δεύτερες σκέψεις  .

Όταν μάλιστα ο Συντονιστής για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα  της συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας, για τόσες  επενδύσεις, παρακάμπτει πότε την έντονη διαφωνία των τοπικών κοινωνιών και πότε τα όσα η νομοθεσία ορίζει τότε σίγουρα υπάρχει θέμα, ηθικής τάξης αλλά και θέμα τήρησης της νομιμότητας

Κατά την άποψη μας  τέσσερα είναι τα σημεία που δημιουργούν ζητήματα νομιμότητας

1ο το έργο φαίνεται να έχει πάρει εγκρίσεις παρέμβασης ακόμη και σε έκταση που παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως δάσος

2ο Η έκταση στην περιοχή «ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ» ~2.000 στρεμμάτων, ως δημόσια έκταση θα έπρεπε να βγει σε ανοιχτή δημοπρασία αφενός για να προκύψει το βέλτιστο τίμημα για το δημόσιο και αφετέρου για να μην καταστρατηγηθεί ο υγιής ανταγωνισμός

3ο Η κατάτμηση που έγινε παρότι αφορά σε πολλούς μικροεπενδυτές έχει έναν επισπεύδοντα που είναι η εν λόγω εταιρεία η οποία και κινεί την διαδικασία. Ωστόσο η κατάτμηση δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε παράκαμψη της πιο σύνθετης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που εφόσον εφαρμοζόταν θα επέτρεπε τη συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου. Κατά συνέπεια, εάν οι περίπου 200 αποφάσεις απαλλαγής και οι αποφάσεις Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, για την αδειοδότηση Φ/Β ισχύος περίπου 100MW είχαν παρουσιασθεί ως ένα ενιαίο έργο, θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να τηρηθεί η διαδικασία δημοσιοποίησης Μ.Π.Ε και η διατύπωση γνώμης από το Περιφερειακό Συμβούλιο το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες.

4ο Η κατάτμηση απαλλάσσει το ιδιώτη επενδυτή από την καταβολή του Τέλους ΑΠΕ 3% που θα κατέβαλλε ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία αν το έργο ήταν ενιαίο.

Το θέμα, εκτός από τα ΜΜΕ τοπικά και κεντρικά, έφτασε και στη Βουλή με Ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του το Κινήματος Αλλαγής και πιθανόν οι απαντήσεις που θα δοθούν να ρήξουν φως στα ερωτήματα που δημιουργούνται.

Επίσης θέματα αδειοδοτήσεων έργων ΑΠΕ της συγκεκριμένης Εταιρείας απασχόλησαν και το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο της γνωμοδότησης επί των Περιβαλλοντικών Όρων 17 επενδυτικών προτάσεων ΑΠΕ ~300MW.

Η ένταση αυτής της δραστηριότητας, γύρω από την περιοχή της Κοζάνης, οδήγησε το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει ομόφωνα αρνητική απόφαση για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ έως ότου προκύψει σαφές χωροταξικό πλαίσιο με συγκεκριμένες χρήσεις γης.

Ωστόσο, το θέμα των δεκάδων απαλλαγών από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην περιοχή ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ του Δήμου Σερβίων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα τα οποία θα θέσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με Επερώτηση μας που θα ακολουθήσει.

Από την πλευρά μας θα σταθούμε στο πλευρό των κατοίκων σε κάθε ενέργεια που θα διασφαλίζει τους πολύτιμους φυσικού πόρους του τόπου και τα συμφέροντα τους, γιατί πολύ απλά στη «Μάνα Νερού» δοκιμάζεται η κοινωνία μας και οι θεσμοί της.

 

Γεωργία Ζεμπιλιάδου
Περιφερειακή Σύμβουλος
Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

Δείτε Επίσης

Kώστας Βενετσάνος: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μονίμως καρούμπαλο από τα χτυπήματα του Πέτρου Φιλιππίδη»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Kώστας Βενετσάνος: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μονίμως καρούμπαλο από τα χτυπήματα του Πέτρου Φιλιππίδη»

Kώστας Βενετσάνος: «Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε μονίμως καρούμπαλο από τα χτυπήματα του Πέτρου Φιλιππίδη»     Στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου έδωσε συνέντευξη ο Κώστας Βενετσάνος, ο

Διαβάστε περισσότερα »
Κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο

Κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο     Δυστυχώς κατέληξε ο 50χρονος που έπεσε από τον 4ο όροφο και είχε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Είναι ο ίδιος που

Διαβάστε περισσότερα »
ΛΑΡΚΟ: «Ξεκολλάει» η πώληση - Έως το τέλος Νοεμβρίου η υποβολή προσφορών
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΛΑΡΚΟ: «Ξεκολλάει» η πώληση – Έως το τέλος Νοεμβρίου η υποβολή προσφορών

ΛΑΡΚΟ: «Ξεκολλάει» η πώληση – Έως το τέλος Νοεμβρίου η υποβολή προσφορών   Mε την Κομισιόν να πιέζει για «ξεπάγωμα» του διπλού διαγωνισμού για την πώληση της ΛΑΚΟ, το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα »
Κατεχόμενα: Νέο ροζ βίντεο δημιουργεί τριγμούς στο ψευδοκράτος
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κατεχόμενα: Νέο ροζ βίντεο δημιουργεί τριγμούς στο ψευδοκράτος

Κατεχόμενα: Νέο ροζ βίντεο δημιουργεί τριγμούς στο ψευδοκράτος Μετά το ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή τον αποκαλούμενο ως πρωθυπουργό του ψευδοκράτους, Ερσάν Σανέρ, άλλο ένα ήρθε στη δημοσιότητα το οποίο εμφανίζει το

Διαβάστε περισσότερα »
Ώρα για το τελευταίο self test και σχολική κάρτα της εβδομάδας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ώρα για το τελευταίο self test και σχολική κάρτα της εβδομάδας

Ώρα για το τελευταίο self test και σχολική κάρτα της εβδομάδας Έφτασε η ώρα για το δεύτερο self tet της εβδομάδας για τους μαθητές – Αύριο με τη σχολική κάρτα στο χέρι η είσοδος

Διαβάστε περισσότερα »
Τουρισμός για όλους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για πληρωμές ― Η διαδικασία
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τουρισμός για όλους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για πληρωμές ― Η διαδικασία

Τουρισμός για όλους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για πληρωμές ― Η διαδικασία   Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πληρωμής για παρόχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» για vouchers Ιουλίου 2021 Ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida