Εικονικά τιμολόγια: Εφαρμογή των ειδικών διατάξεων για το εισόδημα των επιχειρήσεων, αποφάνθηκε το ΣτΕ και διέγραψε πρόστιμα 15 εκατ.

Εικονικά τιμολόγια: Εφαρμογή των ειδικών διατάξεων για το εισόδημα των επιχειρήσεων, αποφάνθηκε το ΣτΕ και διέγραψε πρόστιμα 15 εκατ.

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που αφορούν επιχειρήσεις και στα εικονικά τιμολόγια, αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας, διαγράφοντας δυο πρόστιμα συνολικού ύψους 15.602.547 ευρώ που είχαν επιβληθεί σε εταιρεία εμπορίας ιατρικών, χειρουργικών, κλπ. μηχανημάτων, λόγω της έκδοσης “μερικών εικονικών τιμολογίων”, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Σύμφωνα με το δικαστήριο “για τις υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν το εισόδημα των επιχειρήσεων και δεν εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις  περί εικονικών τιμολογίων”.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν κατόπιν φορολογικού ελέγχου σε εταιρεία με χονδρεμπόριο ιατρικών και χειρουργικών μηχανημάτων και εργαλείων, για τις διαχειριστικές περιόδους 2009-2010.

Σύμφωνα με την αρμόδια ΔΟΥ η Κυπριακών συμφερόντων εταιρεία, εξέδιδε τιμολόγια προς την Ελληνική εταιρεία με τιμές -κατά μέσο όρο- 24% υψηλότερες από τις τιμές που κοστολογούνταν τα προϊόντα της. Στην συνέχεια τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα  πωλούντο στην Ελλάδα σε Δημόσια νοσοκομεία σε υψηλότερες τιμές. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να διογκούται κατά τρόπο τεχνικό το κόστος αγοράς σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Ελληνική εταιρεία κατέθεσε ενδικοφανείς  προσφυγές κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. με τις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, που όμως απερρίφθησαν σιωπηρά, δηλαδή η Δ.Ο.Υ. ποτέ δεν απάντησε στις προσφυγές αυτές, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη, από την πλευρά της εταιρείας. Η προσφυγή της εταιρείας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, δεν ευδοκίμησε και έτσι η εταιρεία άσκησε αναίρεση στο ΣτΕ κατά της Εφετειακής απόφασης. Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την Ειρήνη Σάρπ, εξέδωσε τις υπ΄ αριθμ. 984 και 985/2020 αποφάσεις του, που αναίρεσαν τις εφετειακές αποφάσεις.

Κατά τους δικαστές του Β’ τμήματος είναι εσφαλμένη η κρίση του Εφετείου, ότι μπορεί να εφαρμοστούν παράλληλα οι διατάξεις του νόμου 2523/1977 και του ΚΦΕ καθώς “οι περί υπερτιμολόγησης διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, ως ειδικές, αποκλείουν την παράλληλη εφαρμογή των περί εικονικών στοιχείων φορολογικών διατάξεων, με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες”.

 

 

capital.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο