Μεταφορά ημέρας διενέργειας λαϊκών αγορών ημέρας Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου λόγω αργίας.

Δήμος Κοζάνης: Λειτουργία Παράλληλων Λαϊκών Αγορών

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019

γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20

δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20

στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20

η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης

θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α

ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20

κ. Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 (ΦΕΚ Β΄1640/30-04-2020 )

λ.  Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 ( ΦΕΚ 1869/17-05-2020)

μ. Την υπ’ αριθμ. 50414/20-5-20 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. και Προστ. Κατ.

ν. την υπ’ αριθμ 12146/20-5-20 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης

 

Ο Δήμος Κοζάνης, μετά την πιλοτική επιτυχημένη επέκταση της λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους στις 16-5, στην περιοχή ΟΣΕ και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, βάση των μ’ και ν’ σχετικών αποφασίζει τη δημιουργία παράλληλων λαϊκών αγορών για όλες τις λαϊκές του Δήμου. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για τοποθέτηση του συνόλου των εμπόρων (διατροφικών – βιομηχανικών) καθώς και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντική διέξοδο στη διάθεση των εποχικής αγροτικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής, διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό η ποικιλία και η προσφορά προϊόντων, ενθαρρύνεται η απασχόληση και  δημιουργούν ένα σημαντικό παράγοντα συγκράτησης των τιμών.

Οι αποστάσεις ασφαλείας έχουν καθορισθεί ( με το λ’ σχετικό) στα 3μ εκατέρωθεν των εκθετηρίων πάγκων. Τονίζουμε τα μέγιστα μήκη εκθετηρίων πάγκων που μπορούν να αναπτύσσουν οι εκθέτες είναι 3μ για τους παραγωγούς και 6μ για τους επαγγελματίες πωλητές. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που καθορίζονται με το άρθρο 12 παρ. 1,2 του κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου (σχετικό β).

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι οριακοί. Οι τοποθετήσεις όλων των δραστηριοποιούμενων, θα γίνονται επι τόπου από κλιμάκιο της Υπηρεσίας, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Επισημαίνουμε, ότι κατά την ημέρα λειτουργίας ειδικά της Λαϊκής Αριστοτέλους, η πληρότητα των εκθετών (παραγωγών και εμπόρων) θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθούν όλοι οι χώροι της λαϊκής επί των κάθετοι οδοί επί της οδού Αριστοτέλους (Βοσπόρου -Θράκης -Βέροιας -Θεσ/νικης – Κυκλάδων – Λήμνου – Ολύμπου) και ειδικά τα τμήματα των οδών αυτών που έχουν διαγραμμισθεί. Επιπλέον θα τοποθετηθούν εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων περί του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ο χώρος αυτός θα αξιοποιηθεί ως τομέας βιομηχανικών προϊόντων αμιγώς, ενώ τα διατροφικά προϊόντα θα διατίθενται στον κύριο άξονα της Αριστοτέλους (βλ. συννημένο διάγραμμα).

Τα σταθμευμένα οχήματα που κωλύουν τη λειτουργία, θα απομακρύνονται και θα επιβάλλονται σχετικά πρόστιμα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει φέρουν μάσκες προσώπου, να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά.

Τονίζουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο του υπαιθρίου εμπορίου μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Παραθέτουμε στο παράρτημα πίνακες με δικαιούμενους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου. Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΤΟΥΣ

 

Α. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

Β. ΣΚΡΚΑΣ

Γ. ΚΡΟΚΟΥ

Δ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤ. ΑΙΑΝΗΣ

Ι. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

 

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Λαϊκή Αγορά επί της οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα) και παράλληλη αυτής
Θέση
Εκθέτης
ιδιότητα
1
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
4
ΧΑΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
5
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
6
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΔ ΕΛΙΩΝ
7
ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
8
ΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
9
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΕΔ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
10
ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ  ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΑΥΓΑ
11
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
12
ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
13
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
15
ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
16
ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΕΙΔΩΝ
17
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
19
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
21
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
23
ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ ΨΑΡΙΑ
25
ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
27
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
28
ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
29
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
 

 

 

β. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΔΟΥ ΓΙΑΧΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Σκ’ρκας) και παράλληλη αυτής.

 

Θέση
Εκθέτης
ιδιότητα
1
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π-ΑΝΘΗ
2
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
3
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4
ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π- ΑΥΓΑ
5
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Π – ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
6
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Π – ΠΑΤΑΤΕΣ , ΟΣΠΡΙΑ
7
ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9
ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
11
ΒΗΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
Π-ΧΥΜ
12
ΤΣΙΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13
ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14
ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15
ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
17
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
18
ΚΗΠΑΡΟΓΛΟΥ  ΙΣΑΑΚ
Π-ΟΣΠΡΙΑ , ΚΑΡΥΔΙΑ
19
ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
20
ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ  ΑΥΓΑ -ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
21
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
22
ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
23
ΦΑΣΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Π – ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ ΤΣΑΙ
24
ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26
ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ  ΖΑΧΑΡΩΔΗ
27
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΙΑ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29
ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΔ   ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
30
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
31
ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
32
ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ
Ε Δ  ΨΑΡΙΑ
33
ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34
ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε Δ  ΨΑΡΙΑ
35
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
36
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
37
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
38
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39
ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
Π- ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
40
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
41
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Π-ΦΡΟΥΤΑ
42
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Π-ΟΠΩΡΙΚΑ

γ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΚΟΥ και παράλληλη αυτής

 

 

Θέση
Εκθέτης
ιδιότητα
1
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
2
ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ
ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
3
ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4
ΣΟΙΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
5
ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
6
ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

δ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ και παράλληλη αυτής

 

 

1
ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
3
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5
ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6
ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
7
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΕΔ ΨΑΡΙΑ
8
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9
ΠΕΪΤΣΗ ΦΑΝΗ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
10
ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
11
ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
12
ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΔ ΨΑΡΙΑ
13
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
EB ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
14
ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15
ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Ε. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και παράλληλη αυτής

 

θέση
εκθέτης
ιδιότητα
1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ ΕΛΙΕΣ
3
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
6
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
7
ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10
ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
11
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
12
ΠΕΙΤΣΗ ΦΑΝΗ
ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ
13
ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΒ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
14
ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
15
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
Στ. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΙΑΝΗΣ

Και παράλληλη αυτής

 

θέση
εκθέτης
ιδιότητα
1
ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
2
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΔ  ΨΑΡΙΑ
3
ΜΠΑΛΚΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ
ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4
ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΒ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
5
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ  ΖΩΗ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
6
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΔ  ΕΛΙΕΣ
7
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8
ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ
ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ   ΕΝΔΥΜΑΤΑ
10
ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
11
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12
ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13
ΔΑΛΛΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14
ΛΟΒΑΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΒ   ΝΕΟΤΕΡΙΣΜΟΙ
15
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝ
Π-ΟΠΩΙΚΑ
 

 

Ι. ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Και παράλληλη αυτής

 

Θέση
Εκθέτης
ιδιότητα
1
ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
2
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
3
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
4
ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
5
ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
6
ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
7
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
8
ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
9
ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
10
ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
11
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
12
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
13
ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
14
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
15
ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
16
ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
17
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ
ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
18
ΘΩΜΑΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
19
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
20
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
21
ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ
22
ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
23
ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
24
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
25
ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
26
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
27
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
28
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
29
ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Ε.Β 7μ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
30
ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  Ε.Β 7μ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
31
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
32
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
33
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
34
ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
35
ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
36
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
37
ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
38
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
39
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
40
ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΒ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
41
ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
42
ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
43
ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
44
ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
45
ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
46
ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
47
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
48
ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
49
ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
50
ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
51
ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
52
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
53
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
54
ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
55
ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
56
ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
57
ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
58
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
59
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
60
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
61
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
62
ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
63
ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
64
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
65
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
66
ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
67
ΤΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
68
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
69
ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
70
ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
71
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
72
ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
73
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
74
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
75
ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
76
ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
77
ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
78
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ
ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
79
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΕΒ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
80
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
81
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
82
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ
ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
83
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
84
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
85
ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
86
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
87
ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
88
ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
89
ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
90
ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
91
ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
92
ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
93
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
94
ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
95
ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
96
ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ
97
ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
98
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
99
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
100
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
101
ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
102
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
103
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
104
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
105
ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
106
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ
ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
107
ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
108
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
109
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
110
ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ
111
ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
112
ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
113
ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
114
ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
115
ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
116
ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
117
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
118
ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
119
ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
120
ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
121
ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
122
ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
123
ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
124
ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
125
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
126
ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
127
ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
128
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
129
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
130
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
131
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
132
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
133
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
134
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
135
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
136
ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
137
ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ
138
ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
139
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
140
ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
141
ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
142
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
143
ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ
144
ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
145
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
146
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
147
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
148
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
149
ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
150
ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
151
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
152
ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
153
ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
154
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
155
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
156
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
157
ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
158
ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
159
ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
160
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
161
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
162
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
163
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
164
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ
Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
165
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
166
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
167
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Π
168
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
169
ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
170
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
171
ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
172
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
173
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
174
ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Π-ΜΕΛΙ
175
ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
176
ΒΑΓΙΩΤΑ  ΘEΟΔΩΡΑ
Π
177
ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ
Π-ΧΥΜ.
178
ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
179
ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
180
ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
181
ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
182
ΓΙΑΝΝΑκΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
183
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
184
ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
185
ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
186
ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
187
ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
188
ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
189
ΓΚΑΤΣΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
190
ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
191
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
192
ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
193
ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
194
ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
195
ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ
196
ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
197
ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
198
ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
199
ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
200
ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
201
ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
202
ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
203
ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Π
204
ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
205
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΦΡΟΥΤΑ
206
ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
207
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
208
ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
209
ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
210
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
162
ΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Π
163
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΑΝΘΗ
164
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
165
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
166
ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
167
ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
168
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
169
ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
170
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ
Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
171
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
172
ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
173
ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
174
ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
175
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ
176
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
177
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
178
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
179
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
180
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
181
ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
182
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
183
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
184
ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
185
ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΚΡΑΣΙ
186
ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
187
ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
188
ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
189
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
190
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
191
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
192
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
193
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
194
ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
195
ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
196
ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
197
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Π-ΜΕΛΙ
198
ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
199
ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ
Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
200
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
201
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Π-ΜΕΛΙ
202
ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
203
ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
204
ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
205
ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
206
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
207
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
208
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
209
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
210
ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
211
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
212
ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
213
ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
214
ΜΟΥΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
215
ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
216
ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
217
ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΕΛΙΕΣ
218
ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
219
ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π-ΑΥΓΑ
220
ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
221
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ
222
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ
223
ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ
Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
224
ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
225
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
226
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
227
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
228
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
229
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
230
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
231
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
232
ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
233
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
234
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
235
ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
236
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
237
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
238
ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
239
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
240
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΑΝΘΗ
241
ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
242
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
243
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Π-ΑΥΓΑ
244
ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
245
ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ
Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
246
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
247
ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π
248
ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΚΡΑΣΙ
249
ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
250
ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
251
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
252
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
253
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
254
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
255
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
256
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
257
ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
258
ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
259
ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
260
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
261
ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
262
ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Π-ΑΥΓΑ
263
ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ
Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
264
ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
265
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
266
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
267
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π
268
ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
269
ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
270
ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΑΥΓΑ
271
ΤΣΑΤΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π-ΑΥΓΑ
272
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
273
ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
274
ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
275
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π
276
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
277
ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
278
ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
279
ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
280
ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ
281
ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π-ΟΣΠΡΙΑ
282
ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
283
ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π-ΑΥΓΑ
284
ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
Π
285
ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
286
ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
287
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
288
ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Π-ΑΝΘΗ
289
ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
290
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
291
ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ
Π -ΜΕΛΙ
292
ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
(Όπου ΕΔ Έμπορος Διατροφικών, EB Έμπορος Βιομηχανικών Ειδών, Π: Παραγωγός)

 

 

 

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Tagged