Αύξηση αγροτικών επιδοτήσεων φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης

Αύξηση αγροτικών επιδοτήσεων φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης

stefanos tsikas ptolemaida KDAP ARLEKINOS
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αύξηση των κονδυλίων του γεωργικού τομέα κατά 7%, που θα προέλθει κυρίως από το ταμείο για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημία του κορονοϊού, προτείνει η Κομισιόν για την περίοδο 2021-2027.

Οπως τονίζει η Επιτροπή, αποφάσισε να προτείνει την αύξηση των διαθέσιμων πόρων ώστε να στηριχθούν οι γεωργοί και οι αγροτικές περιοχές για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και ειδικότερα στις δύο νέες στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και την ανάκτηση της βιοποικιλότητας.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η ενίσχυση του προϋπολογισμού του πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου κατά 16,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, ώστε να στηριχθούν οι αγροτικές περιοχές που θα έχουν ζωτικό ρόλο στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.

Παράλληλα, προτείνονται ακόμη δύο αυξήσεις, εκτός Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίες θα προέλθουν από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2021-2027). Η πρώτη αφορά τον πυλώνα εγγυήσεων του Γεωργικού Ταμείου, όπου προβλέπεται αύξηση των πόρων της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και η δεύτερη των πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης του Γεωργικού Ταμείου με αύξηση 5,6 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Η νέα πρόταση

Με την αναθεωρημένη αυτή πρόταση η Επιτροπή προτείνει συνολική χρηματοδότηση για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ύψους 391,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την παραπάνω επταετία. Αυτό το συνολικό ποσό αποτελεί το άθροισμα των 290,7 δισ. ευρώ τον πυλώνα εγγυήσεων (άμεσες ενισχύσεις και σχετικές με την αγορά δαπάνες) και των 100,7 δισ. ευρώ για τον πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης.

Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης έως και το 15% των κονδυλίων της ΚΑΠ που τους αναλογούν. Με τη δυνατότητα αυτή θα μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα την πολιτική στις προτεραιότητες του γεωργικού τους τομέα.

Αρχικά

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή είχε προτείνει προϋπολογισμό ύψους 365 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την ΚΑΠ (τους δύο πυλώνες). Κατά συνέπεια, η αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ όσον αφορά την ΚΑΠ, η οποία ανέρχεται σε 391,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 7% της πρότασης του 2018.

Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα από τον γεωργικό τομέα υπολογίζονται με βάση την πρόταση της Επιτροπή του Μαΐου 2018 σε 16 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Με την προτεινόμενη αύξηση το τελικό ποσό προς τη χώρα μας θα αυξηθεί αναλογικά.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Κοινοποιήστε το άρθρο