Αυτή είναι η σύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ)

Αυτή είναι η σύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη σύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής μετέχουν:

α) ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης,
β) οι Υπουργοί: βα) Οικονομικών, ββ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βγ) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
βδ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βε) Υποδομών και Μεταφορών, βστ) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
βζ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βη) Τουρισμού,
βθ) Επικρατείας με αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων, βι) Επικρατείας με αρμοδιότητα για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
γ) οι Αναπληρωτές Υπουργοί: γα) Οικονομικών με αρμοδιότητα για τη δημοσιονομική πολιτική, γβ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμοδιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις
και τις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
δ) οι Υφυπουργοί: δα) στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,
δβ) Οικονομικών με αρμοδιότητα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δγ) Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμοδιότητα για τις δημόσιες επενδύσεις και θέματα ΕΣΠΑ και δδ) Εξωτερικών με αρμοδιότητα για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, ως μέλη.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των μελών του Συμβουλίου, αυτά αναπληρώνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4622/2019.
3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, και άλλα μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς, συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή υπηρεσιακοί παράγοντες.
4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του οργάνου.
5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Υπουργείου Οικονομικών που διατίθενται στο Συμβούλιο κατόπιν αιτήσεως του Προέδρουτου, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα, σύμφωνα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

ΦΕΚ

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Κέντρο Ποδηλάτου Παπαδόπουλος
Κρεοπωλείο Παπαδημητρίου Κοζάνη
Γρηγοριαδης Ζαχος Κοζάνη
Εξατμίσεις Ρουσόπουλος Κοζάνη
Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Κρεοπωλείο Λουκάς Πτολεμαΐδα Εορδαία
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida