Τέσσερις δράσεις 1 δισ. για τον αγροτικό τομέα

Τέσσερις δράσεις 1 δισ. για τον αγροτικό τομέα

stefanos tsikas ptolemaida teba pdm
ΕΛΛΑΔΑ

Επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να αγγίξουν το 1 δισ. μέσα από τέσσερις δράσεις του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας με στόχο τον οικονομικό μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα.

Το πρόγραμμα αφορά: 

καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, προϋπολογισμού 179,6 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη),

ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών (35 εκατ. ευρώ),

πράσινος αγρο-τουρισμός (30 εκατ. ευρώ) και αναδιάρθρωση καλλιεργειών (170 εκατ. ευρώ).

Οι τρεις πρώτες δράσεις για τις οποίες οι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου αφορούν επιχειρήσεις των οποίων το 40% των αγροτικών προϊόντων που επεξεργάζονται να προέρχονται από συμβολαιακή γεωργία ή είναι ιδιοπαραγόμενα καθώς και αγροτικούς συνεταιρισμούς – ομάδες παραγωγών.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, που αφορά μόνο αγροτικούς συνεταιρισμούς – ομάδες παραγωγών, αναμένεται να είναι στον «αέρα» στα τέλη Μαΐου.
Ο στόχος των τριών πρώτων δράσεων αφορά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του αγροδιατροφικού τομέα. με την επιχορήγηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας την παραγωγή της από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ύδατος.

Σε ο,τι αφορά την καινοτομία επιχορηγείται ακόμη η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών, όπως σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Στην περίπτωση των υδατοκαλλιεργειών επιδοτούνται η ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά νέων ειδών, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων όσον αφορά στην υγεία και την καλή διαβίωση των ψαριών, η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του αλιευτικού τουρισμού, περιβαλλοντικών υπηρεσιών ή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αφορούν στην υδατοκαλλιέργεια), η αναζήτηση νέων αγορών και η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Στη δράση της αναδιάρθρωσης πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών, επιχορηγείται η εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, η προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης.

Σε όλες τις δράσεις στο 25% των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται η συμμετοχή του επενδυτή και μπορούν να προέρχονται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, προκαταβολής ή χρησιμοποίησης ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού.

Στα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Το ύψος του δανείου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν υπερβαίνει το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτή. Η επιδότηση (δημόσια δαπάνη) καταβάλλεται μετά την υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η γνώμη σας μετρά. Σχολιάστε το άρθρο:

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.