Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dypa.gov.gr/iek-oaed-arkhiki-epaghghelmatiki-katartisi?tab=spoydastes-sta-iek&tab2=etos-katartisis-2023-2024&tab3=