Πτολεμαϊδα: Εκδήλωση με θέμα: «Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία μετὰ τὴν “Πανορθόδοξη Συνοδο”».

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ –   ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ὁ ρόλος τῶν λαϊκῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία μετὰ τὴν “Πανορθόδοξη Συνοδο”».
Κύριος ὁμιλητῆς: Ἀπόστολος Σαραντίδης, θεολόγος – δάσκαλος.
Διοργάνωση: σύλλογος «Στρατηγὸς Μακρυγιάννης»
 Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
  Εἶναι γνωστὸ ὅτι κάποιες φορὲς οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου σκέφτονται καλύτερα ἀπὸ ἐμᾶς τοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς! Αὐτὸ ἀποδεικνύει καὶ τὸ παρακάτω  ἄρθρο τῆς Οἰκουμενικῆς Διακήρυξης γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα τοῦ ΟΗΕ:
  « Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται ἐλεύθεροι καὶ ἴσοι στὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ δικαιώματα. Εἶναι προικισμένοι μὲ λογικὴ καὶ συνείδηση, καὶ ὀφείλουν νὰ συμπεριφέρονται μεταξύ τους μὲ πνεῦμα ἀδελφοσύνης» (Ἄρθρο 1).
 Ὅπως γνωρίζουμε  ἀδελφοί, ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ Σώμα της εἶναι οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ λαϊκοί. Δὲν εἶναι τώρα ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι, δὲν δυνάμεθα νὰ σιωποῦμε ὅταν ὁ Πατριάρχης παρεκτρέπεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ οἱ ἐπίσκοποί μας -πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων- σιωποῦν καὶ δὲν ἐνεργοῦν!
  Ἀπὸ τὴν «Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Ἀθηναγόρα», τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτου Φλωρίνης  π. Αὐγουστίνου Καντιώτου διαβάζουμε τὰ ἑξῆς: «…Ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης θεωρεῖται ὡς κανὼν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Δία τοῦτο ἡ συνείδησις τοῦ λαοῦ φρικιᾶ καὶ ἐπὶ τὴ σκέψει ἀκόμη, ὅτι ὁ Πατριάρχης δύναται καὶ ἐπ’ ἐλάχιστον νὰ παρεκκλίνη ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Πατριάρχης ἐτάχθη νὰ εἶναι ὁ βράχος, ἐφ’ οὐ νὰ θραύωνται ὅλα τ’ ἀβυσσαλέα καὶ ἀφρίζοντα κύματα τῆς πλάνης.  […] Λύομεν τὴν σιωπήν.  […]  Εἰς λύσιν σιωπῆς πιεζόμεθα ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν.  Ἔσωθεν μὲν ὑπὸ τῆς συνειδήσεώς μας, ἡ ὁποία ἐξανίσταται. Ἔξωθεν δὲ ὑπὸ εὐλαβῶν τῆς Ὀρθοδοξίας τέκνων, τὰ ὁποία πολλαχόθεν πρὸς ἡμᾶς ἀπευθυνόμενα ἐκφράζουν τὴν ἀπορίαν των διὰ τὴν σιωπήν μας. Θὰ λύσωμεν, λοιπόν, τὴν σιωπήν μας καὶ θὰ ἐκφράσωμεν τὴν ταπεινήν μας κρίσιν…».
   Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ ἐπισκοπος  Μελόης κ. Αἰμιλιανὸς ἔγραφε στὸ ἐπισημο  ὄργανο τοῦ Πατριαρχείου «Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τὰ ἑξῆς: «Ἂς ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ πιστοί μας νὰ ἐκφράζουν τὰς σκέψεις των καὶ νὰ ὑποδεικνύουν τὰ συμπτώματα τῶν γεγονότων, ἀναφέροντες τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας, ποὺ προκάλεσεν τὴν σύγχρονον ἀποστασίαν καὶ τὴν ἀναστάτωσιν τῆς μεταπολεμικῆς κοινωνίας. Ἂς ἀφεθοῦν ἐπίσης ἐλεύθεροι νὰ συζητοῦν τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς πνευματικῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ οὐσιῶδες προνόμιον ἑνὸς χριστιανοῦ, τὸ ὁποῖον μόνον εἰς ἀπολυταρχικὰ καὶ μοναρχικὰ συστήματα δὲν ἀναγνωρίζεται ὡς δικαίωμα» (Ἴδε φύλλον 17 Μαΐου 1961).
  Ἀγαπητοί, ἔχοντας ὑπόψη τὰ παραπάνω, ἀλλὰ καὶ τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ποὺ λέγει: «Μία θρησκεία μόνο εἶναι, ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ Θρησκεία. Καὶ τὸ πνεῦμα αὐτὸ τὸ ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές. Τὰ ἄλλα πνεύματα εἶναι πνεύματα πλάνης καὶ οἱ διδασκαλίες τους εἶναι μπερδεμένες….», καλοῦμε ὅλους ἐσᾶς, τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, στὴν ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας ποὺ θὰ γίνει ἡμέρα Παρασκευὴ 4 Νοεμβρίου 2016, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Πτολεμαΐδας καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. Θὰ προηγηθεῖ προβολὴ βίντεο 30΄.
  Θέμα τῆς ἐκδήλωσης εἶναι: «Ἡ θέση καὶ ὁ ρόλος τῶν Λαϊκῶν μέσα στὴν Ἐκκλησία».
  Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ στάση τῶν Λαϊκῶν της Μητροπόλεως Φλωρίνης- Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας γενικά, ἀλλὰ καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὰ ὑπογραφέντα κείμενα κατὰ τὴν Σύνοδο τὴν ὀνομαζόμενη «Ἁγία καὶ Μεγάλη», ποὺ ἔγινε στὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, στίς 19-26 Ἰουνίου 2016.
Τὸ ψήφισμα αὐτῆς θὰ ἐπιδοθεῖ στὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεόκλητο, προκειμένου νὰ μεταφέρει μέσα στοὺς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν Λαϊκὸ Ἀγωνιστικὸ καὶ Ὀρθόδοξο παλμὸ τῆς περιφερείας του.
 Μετὰ τιμῆς
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Δείτε Επίσης

Eordaialive.com: Δείτε ολόκληρη την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Eordaialive.com: Δείτε ολόκληρη την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα (βίντεο)

Eordaialive.com: Δείτε ολόκληρη την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα , μέσα από την κάμερα του eordaialive.com.                    

Διαβάστε περισσότερα »
Κοζάνη: «Μοιραζόμαστε ΦΥΛ-ικές ιστορίες για τον καρκίνο μαστού»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοζάνη: «Μοιραζόμαστε ΦΥΛ-ικές ιστορίες για τον καρκίνο μαστού»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κοζάνη: «Μοιραζόμαστε ΦΥΛ-ικές ιστορίες για τον καρκίνο μαστού»: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 11 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη   Ο Δήμος Κοζάνης συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα »
Η θεατρική ομάδα ΟνειρόDrama συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη με τη "Νύχτα των Μυστικών" στις 30 και 31 Οκτωβρίου.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η θεατρική ομάδα ΟνειρόDrama συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη με τη “Νύχτα των Μυστικών” στις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Η θεατρική ομάδα ΟνειρόDrama συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου που διοργανώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στη μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη με τη “Νύχτα των Μυστικών” στις 30 και 31 Οκτωβρίου. Σε

Διαβάστε περισσότερα »
Με σημαιοφόρους και παραστάτες οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Κοζάνης
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη

Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Κοζάνη   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940   Για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Κοζάνης οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα »
Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα

Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα   Σας προσκαλούμε στις Εορταστικές εκδηλώσεις Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας.                                               Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α 

Διαβάστε περισσότερα »
Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Αυλών
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Αυλών

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Πεσόντων Αυλών   Στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων διαφόρων ιστορικών περιόδων των Αυλών παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης. Πρόκειται για το μνημείο που η Πρόεδρος της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα »
Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Pink Woman Ptolemaida
iordanidis ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida