Ενημέρωση με νέα και ειδήσεις από Πτολεμαΐδα, Εορδαία, Κοζάνη, Ελλάδα και από όλο τον κόσμο

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα, την Παρασκευή (27-12- 2019) κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης Πολιτιστικών Συλλογών.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην Πτολεµαΐδα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ολιγόχρονης διάρκειας.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του
Κ.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 19/275532 από 27-12-2019 αναφορά-πρόταση του
Τ.Τ. Εορδαίας.
3. Υπ’ αριθµ. 202 από 12-12-2019 έγγραφο της Θρακικής Εστίας Εορδαίας
“ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ”
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας,
την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του
κοινού, κατά τη διάρκεια της αναγραφόµενης στο θέµα εκδήλωσης:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων
στην οδό 25ης Μαρτίου από την από την διασταύρωση της µε την οδό Θ.
Σοφούλη /Ι. Χρηστίδη έως και την διασταύρωση της µε την οδό Βασιλέως
Κωνσταντίνου .
2. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από παρακαµπτήριες οδούς.
3. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων: από 17:00΄ ώρα έως 24:00΄ ώρα της
Παρασκευής (27-12-2019).
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52,
103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007, αφού πρώτα
τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε
µέριµνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο
109 του Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και
την τοποθέτηση σχετικής σήµανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του
ανωτέρω µέτρου, η κυκλοφορία ρυθµίζεται µε τροχονόµους.

Κοζάνη, 27 ∆εκεµβρίου 2019
Ο
∆ιευθυντής
Σπυρίδων ∆ΙΟΓΚΑΡΗΣ
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής

Nikou asfaleies Ptolemaida

Στείλτε τη δική σας είδηση, σχόλιο, καταγγελία στο eordaialive.com Τηλεφωνικά στο 2463504856 – 6981893715, στο FaceBook , μέσω email στο info@eordaialive.com

Δείτε το νέο spot της ΔΙΑΔΥΜΑ
Pink Woman Ptolemaida
Xatzipavlidis Sinergio Ptolemaida
iordanidis ptolemaida